AllesArbeidsrecht

Wijzigingen in de WW

By 9 juli 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies

Onlangs (met ingang van 1 juli jl.) is de WW-uitkering op bepaalde punten veranderd. In dit artikel zullen wij hier nader op ingaan.

Wijzigingen in de WW

1. Een eerste wijziging betreft de “passende arbeid”. Tot 1 juli jl. gold dat na 1 jaar ziekte alle arbeid als passende arbeid werd aangemerkt. Onder de nieuwe wet is deze termijn teruggebracht naar 6 maanden. Binnen deze 6 maanden mag de werknemer dus zoeken naar werk op zijn of haar eigen werk- en opleidingsniveau. Daarna is al het werk passend.

2. Een volgende wijziging is de duur van de uitkering. Kort gezegd wordt de maximale duur korter: van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden.

3. Ook het arbeidsverleden is aan verandering onderhevig. Thans geldt dat de werknemer over de eerste 10 jaar van het arbeidsverleden voor elk gewerkt jaar 1 maand WW ontvangt. Daarna ontvangt hij of zij voor elk jaar arbeidsverleden een halve maand WW.

Overigens gaan de wijzigingen onder 2 en 3 pas in per 1 januari 2016. De duur van de WW-uitkering wordt vanaf 1 januari 2016 tot en met 2019 stap voor stap een stukje korter.

Juridisch advies arbeidsrecht

Heeft u vragen over het bovenstaande of over het arbeidsrecht meer in het algemeen? Neem eens vrijblijvend contact met ons op.

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

09-07-2015