AllesArbeidsrecht

Uitzonderingen op de ketenregeling

By 13 juli 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies

Onlangs hebben wij een uitgebreid artikel gepubliceerd met betrekking tot de nieuwe ketenregeling. In deze nieuwe ketenregeling kunnen nog steeds maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan. Hierin zit dus geen verandering ten opzichte van de huidige situatie. Echter, de bovengenoemde termijn van 36 maanden is inmiddels terug gegaan naar 24 maanden. Dit betekent dat er dus eerder sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hier dienen werkgevers alert op te zijn!

Uitzonderingen op de ketenregeling

Er bestaan uitzonderingen op deze ketenregeling: bij cao of bij een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan deze ketenregeling voor bepaalde functies in een bedrijfstak die bij ministeriële regeling zijn aangewezen buiten toepassing worden verklaard. Bijvoorbeeld indien het voor die functies in een bedrijfstak bestendig gebruik is om de arbeid uitsluitend te verrichten op grond van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, of het vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering van die functies noodzakelijk is om de arbeid uitsluitend te verrichten op grond van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (anders dan uitzendovereenkomsten).

Op 30 juni jl. is hieromtrent een ministeriële regeling gepubliceerd. Hieruit blijkt dat voor de volgende functies een uitzondering op de ketenregeling kan gelden:

  • voetbalspeler die als contractspeler geregistreerd staat bij de sectie betaald voetbal van de KNVB voor deelname aan de herencompetities van de sectie betaald voetbal;
  • (assistent-) trainer-coach, technisch directeur, technisch manager, hoofd scouting, coördinator scouting, hoofd jeugdopleidingen en specialisten trainer werkzaam in de herencompetitie van de bedrijfstak betaald voetbal van de KNVB;
  • bondstrainer en technisch directeur bij een nationale sportbond;
  • danser en acteur in de podiumkunstsectoren dans of theater;
  • de musicus die als remplaçant werkzaam is bij een orkest;
  • presentatoren bij RTL Nederland met een bruto jaarsalaris van € 100.000,- of meer (inclusief vakantiebijslag en omgerekend naar een fulltime dienstverband gebaseerd op 40 uur per week).

Ketenregeling en juridisch advies

Wilt u meer informatie over de ketenregeling en de uitzonderingen daarop? Uiteraard kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Voor een toelichting op de bovenstaande uitzonderingen kunt u ook op de volgende pagina van de overheid kijken: Regeling uitzonderingen ketenregeling.

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

13-07-2015