AllesArbeidsrecht

WWZ: de eerste uitspraken zijn er!

By 1 juni 2015 februari 21st, 2020 No Comments

WWZ

Inmiddels zijn de eerste paar uitspraken inzake de WWZ gepubliceerd. Het gaat bij deze beide uitspraken om de aanzegplicht. Hieronder zullen wij op deze uitspraken ingaan.

WWZ: de eerste uitspraken inzake de aanzegplicht

De aanzegplicht is met ingang van 1 januari jl. geïntroduceerd in het nieuwe arbeidsrecht/ontslagrecht. Sluit een werkgever met een werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer, dan is de werkgever verplicht om uiterlijk één maand voor het aflopen van deze arbeidsovereenkomst aan de werknemer te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet voortzet én als de werkgever de arbeidsovereenkomst wel voortzet, onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst zal voortzetten.

Uitspraak 1

In deze eerste kwestie, werd de werkgever veroordeeld tot een boete van een maandsalaris wegens het niet naleven van de aanzegplicht. De werkgever had de aanzegtermijn niet in acht genomen (hij had helemaal niet aangezegd). Het bijzondere in deze kwestie was dat er sprake was van een overgang van onderneming naar een andere werkgever. Door de overgang van onderneming gingen alle rechten en plichten over op de nieuwe werkgever én dus ook de aanzegplicht.

Deze uitspraak is via de volgende link te lezen: rechtspraak.

Uitspraak 2

In deze kwestie kreeg de werknemer ongelijk en hoefde de werkgever dus geen boete te betalen. Ook in deze kwestie had de betreffende werkgever niet aangezegd. Echter, in deze kwestie eindigde de arbeidsovereenkomst op 31 januari 2015. Dit maakt nogal een verschil, omdat er overgangsrecht geldt en dit overgangsrecht bepaalt kort gezegd dat de aanzegplicht voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die eindigen op of na 1 februari 2015 geldt en deze arbeidsovereenkomst eindigde vóór 1 februari 2015. De aanzegplicht was hier dus niet van toepassing.

Deze uitspraak is via de volgende link te lezen: rechtspraak.

Juridisch advies WWZ

Graag lichten wij de aanstaande wijzigingen in het arbeids- en ontslagrecht nader toe. Wij kunnen desgewenst uw arbeidsovereenkomsten nakijken en daar waar nodig aanpassen. Voorkomen is immers beter dan genezen!

 

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

1-6-2015

info@legal8.nl

088 – 88 3 8888