AllesOndernemingsrecht

Zorgplicht banken bij renteswaps?

By 11 juni 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_146511647

In het algemeen geldt dat banken een zorgplicht jegens hun klanten hebben vanwege onder meer hun maatschappelijke positie. Op grond van de jurisprudentie dienen banken voldoende informatie aan hun klanten te verstrekken over een bepaald product en dienen zij ook voldoende informatie van hun klanten in te winnen om hen passend te kunnen adviseren. Geldt deze zorgplicht echter ook ten aanzien van zogenoemde renteswaps?

Wat is een renteswap?

Een renteswap is kort gezegd een financieel product waarmee het risico van een variabele rente op een lening kan worden weggenomen. Variabele rente wordt hiermee afgedekt tegen betaling van een vaste rente bij een bank.

Zorgplicht bank bij renteswaps

In een recente uitspraak oordeelt de rechtbank dat de zorgplicht van banken zich ook uitstrekt tot renteswaps. De rechtbank bepaalt namelijk ten aanzien van renteswaps:

‘Op professionele dienstverleners op het terrein van financiële diensten […] rust een bijzondere zorgplicht die ertoe strekt particulieren te beschermen tegen de gevaren van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. Deze bijzondere zorgplicht volgt uit hetgeen waartoe de eisen van redelijkheid en billijkheid een financiële instelling, in aanmerking genomen haar maatschappelijke functie en haar deskundigheid, verplichten in gevallen waarin een persoon haar kenbaar heeft gemaakt een overeenkomst te willen aangaan en deze instelling daartoe ook een aanbod heeft gedaan’.

In deze zaak ging het overigens om een agrarisch ondernemer die geen kennis van zaken had op het gebied van financiële producten en rentes. Dat deze ondernemer geen kennis van zaken had heeft zeker meegespeeld in het oordeel van de rechtbank. De uitspraak is hier te lezen.

Ook het Hof ’s Herogenbosch heeft in een vergelijkbaar dossier hetzelfde geoordeeld. Het hof zegt in deze uitspraak dat de bank een bijzondere zorgplicht heeft wanneer hij een risicovol en complex product adviseert aan een niet-professionele belegger.

Juridisch advies

Heeft u behoefte aan juridisch advies ten aanzien van het bovenstaande of ten aanzien van zorgplichten van banken in het algemeen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

11-06-2014