AllesArbeidsrecht

Evaluatie/voortgang Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

By 11 juli 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Ontslag
Arbeidsrecht

Eind juni jl. heeft Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een evaluatie/voortgang gepubliceerd van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Ondanks dat de eerste resultaten hiervan al door de media gelekt zijn, zullen wij in deze blog de belangrijkste resultaten toelichten.

Evaluatie/voortgang Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Overigens wordt de WWZ pas in 2020 in zijn geheel geëvalueerd. Echter, Asscher zal tussentijds een aantal deelrapportages, zoals deze, publiceren waarin de tussenstand van zaken wordt behandeld. Wat blijkt uit het onderzoek?

Belangrijkste uitkomsten onderzoek WWZ

UWV

In de periode 1 juli 2015 – 1 april 2016 zijn in totaal 18.701 verzoeken tot toestemming ontslag ingediend bij het UWV. Veruit het grootste deel had betrekking op ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (bijna 16.000). In totaal is in 7.605 zaken toestemming voor ontslag verleend en is de toestemming in 1.126 zaken geweigerd. De rest van de zaken zijn ofwel niet in behandeling genomen dan wel teruggetrokken bijvoorbeeld omdat partijen er minnelijk zijn uitgekomen (vaststellingsovereenkomst). Hiernaast wordt circa 90% van de ontslagaanvragen binnen vier weken in één ronde afgedaan. Dat is in overeenstemming met hetgeen het UWV aanvankelijk heeft beoogd. Het UWV “scoort” kort gezegd behoorlijk goed.

Rechters

In het algemeen geven rechters aan dat zij meer, althans meer dan voor de WWZ, verzoeken tot ontslag afwijzen. Hierbij wordt tevens aangegeven dat rechters in veel gevallen waarschijnlijk wel ontslag hadden toegewezen als er meer ruimte was geweest om een hogere vergoeding toe te kennen.

Een andere tussentijdse uitkomst is dat rechters billijke vergoedingen niet snel toekennen. Er dient dan echt sprake te zijn van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever, welke juridische drempel behoorlijk hoog lijkt te zijn.

Via de volgende link kunt u het gehele onderzoek bekijken: Onderzoek WWZ.

Juridisch advies arbeidsrecht

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze juristen. Wij zijn u graag van dienst en kunnen u inhoudelijk adviseren met betrekking tot het bovenstaande.

Legal8

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

11-07-2016