AllesArbeidsrecht

Alles over de vaststellingsovereenkomst

By 14 juli 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies Legal8

Een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin een werkgever en een werknemer in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen. In een dergelijke vaststellingsovereenkomst dient opgenomen te worden onder welke voorwaarden deze beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt.

Vaststellingsovereenkomst

Ondanks dat de inhoud van elke vaststellingsovereenkomst verschillend is, is er een aantal bepalingen die in nagenoeg alle vaststellingsovereenkomsten terugkomt. Met name bepalingen waar het UWV naar kan (zal) kijken met betrekking tot het recht op een WW-uitkering komen meestal in alle vaststellingsovereenkomsten terug. Dat is ook logisch, daar werknemers vaak zekerheid wensen omtrent het ontvangen van een WW-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst en de wettelijke bedenktermijn

Met ingang van 1 juli 2015 kunnen werknemers zonder opgaaf van reden onder een door hem of haar getekende beëindigingsovereenkomst uitkomen. Dit kan een werknemer doen door binnen 14 dagen na het tekenen van een beëindigingsovereenkomst een brief aan zijn of haar werkgever te sturen, inhoudende de ontbinding van die beëindigingsovereenkomst. Het grote – en voor werkgevers nadelige – gevolg is dat de arbeidsovereenkomst gewoon doorloopt. Werknemers hebben aldus een bedenktijd van twee weken.

Vaststellingsovereenkomst met een zieke werknemer?

Als een zieke medewerker een vaststellingsovereenkomst tekent en vervolgens ziek uit dienst gaat, dan zal het UWV een WW-uitkering (hoogstwaarschijnlijk) weigeren. Een recente zaak die speelde bij de rechtbank Overijssel (locatie Zwolle), ging over precies deze kwestie. Een zieke medewerker tekende een vaststellingsovereenkomst en vervolgens werd de uitkering door het UWV geweigerd. Deze medewerker had geen recht meer op loon (het dienstverband was immers beëindigd) en ook geen recht op een uitkering. Flink balen dus… Deze werknemer vernietigde vervolgens de vaststellingsovereenkomst op grond van dwaling. De werknemer stelde kort gezegd dat als hij hiervan op de hoogte was, dan had hij de vaststellingsovereenkomst niet getekend. Derhalve een logisch beroep op dwaling?

De rechter was het hiermee eens. De werkgever had de werknemer moeten informeren dat met het tekenen van de vaststellingsovereenkomst, de WW-uitkering (mogelijk) geweigerd zou worden. Nu de werkgever dit niet gedaan had, zette de rechter een streep door de vaststellingsovereenkomst en diende de werknemer “gewoon” in dienst te blijven. Flink balen voor de werkgever dus.

Dé les voor de praktijk is dat in een dergelijke situatie de werknemer goed geïnformeerd dient te worden alvorens tot het tekenen van een vaststellingsovereenkomst overgegaan dient te worden.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Indien u een vaststellingsovereenkomst wil laten controleren dan wel één wil laten opstellen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Mocht u andere juridische vragen hebben, dan kunt u uiteraard ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Ook voor vragen op andere rechtsgebieden, waaronder het ondernemingsrecht. Wij zijn u graag van dienst.
Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 8838888

info@legal8.nl

14-07-2016

www.legal8.nl