Koopovereenkomsten Page

Juridisch advies over koopovereenkomsten. Wij adviseren zowel particulieren (consumenten) alsmede bedrijven.

Juridische onderwerpen Page

Een alfabetisch overzicht met alle juridische en incasso onderwerpen waar Legal8 zich mee bezig houdt.

Rechtshandeling Page

Een rechtshandeling is een handeling uitgevoerd door een persoon of rechtspersoon met de bedoeling een bepaald rechtsgevolg tot stand te brengen.

Recht van reclame Page

Het recht van reclame is een terugvorderingsrecht opgenomen in het burgerlijk wetboek.

Kettingbeding Page

Een kettingbeding is een bepaling in een overeenkomst die wordt doorgegeven aan nieuwe koper.