AllesArbeidsrechtConsumentenrechtContractenrecht

Uitleg van algemene voorwaarden

By 27 juli 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_97066739

Tegenwoordig wordt bij het sluiten van contracten bijna altijd gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Het hanteren van algemene voorwaarden is aan regels gebonden. Zo moeten algemene voorwaarden aan de wederpartij kenbaar worden gemaakt voordat de transactie tot stand komt en hebben onredelijke bezwarende bepalingen onder bepaalde omstandigheden geen gelding. Hiernaast moeten de algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn.

Valkuilen algemene voorwaarden

Het gebeurt vaak. Een ondernemer die een beroep doet op zijn algemene voorwaarden, maar ineens blijkt dat zijn algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op de overeenkomst die hij met zijn klant heeft gesloten.

Het gaat meestal gaat het mis doordat de algemene voorwaarden te laat aan de wederpartij bekend zijn gemaakt of doordat de algemene voorwaarden niet correct aan de wederpartij ter hand zijn gesteld. Ook komt het vaak voor dat de algemene voorwaarden niet (tijdig) op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard. Ondanks dat dit ‘probleem’ zich vaak voordoet, kunt u zich hiertegen wapenen.

Op de eerste plaats geldt dat u uw potentiële klant in de positie dient te brengen zodat hij tijdig van de inhoud van de algemene voorwaarden kennis kan nemen. Dit doet u door de inhoud van de algemene voorwaarden vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij te verstrekken/ter hand te stellen. Slechts een verwijzing naar de vindplaats van de algemene voorwaarden is veelal onvoldoende. Het is raadzaam om op de achterzijde van de overeenkomst of van de offerte uw algemene voorwaarden op te nemen en uw (potentiële) klant een bevestiging van ontvangst te laten tekenen.

Tegenwoordig worden algemene voorwaarden steeds vaker elektronisch (per e-mail) verstuurd of op een website geplaatst. Hier gelden echter bijzondere regels!

Opstellen algemene voorwaarden

Veel mensen denken dat algemene voorwaarden vrijwel altijd ongeveer hetzelfde zijn. Het opstellen van algemene voorwaarden is echter maatwerk. Per branche kunnen de algemene voorwaarden echter veel verschillen. Indien u zowel consumenten (particulieren) alsmede bedrijven als klanten heeft, dan adviseren wij hierin een onderscheid te maken. Sommige voorwaarden zijn ten aanzien van een groot bedrijf prima, maar ten aanzien van een consument  onredelijk.

Omdat onduidelijke en/of dubbelzinnige bepalingen vernietigd kunnen worden, is het van groot belang om de inhoud van uw algemene voorwaarden helder en ondubbelzinnig te verwoorden.

Wij zijn u graag van dienst bij het opstellen en/of wijzigen van uw algemene voorwaarden. Ook kunnen wij u informeren en adviseren over de mogelijke valkuilen in uw situatie. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen!