AllesArbeidsrechtSociaal zekerheidsrecht

Arbeidsongeschiktheid, ziekte en re-integratie

By 27 juni 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_146511647

Op grond van de wet zijn ‘zieke’ werknemers beschermd. Met name om te voorkomen dat werknemers tijdens ziekte te veel in inkomen terugvallen, regelt de wet dat werkgevers gedurende 104 weken (twee jaar) het loon grotendeels moeten doorbetalen. Ook geldt een opzegverbod tijdens de eerste twee ziektejaren. Dit opzegverbod houdt kort gezegd in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer gedurende deze ziekteperiode niet kan opzeggen. Werkgever en werknemer mogen in deze ziekteperiode overigens niet ‘stilzitten’, maar moeten zich inspannen om de werknemer te laten re-integreren.

Wanneer is er sprake van ziekte?

Een werknemer is ziek wanneer hij of zij door medische beperkingen niet meer in staat is zijn of haar werkzaamheden te verrichten. De bedrijfsarts stelt na een ziektemelding van de werknemer vast of er sprake is van ziekte en of er nog arbeidsmogelijkheden zijn.

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Als er sprake is van ziekte, dan moet de werkgever tijdens de ziekte van de werknemer in beginsel het loon (grotendeels) doorbetalen en wel gedurende 104 weken. Op grond van de wet is de werkgever verplicht om 70% van het loon van de werknemer door te betalen. In het eerste jaar geldt als ondergrens het minimumloon. In de praktijk zien wij overigens dat werkgevers gedurende het eerste ziektejaar vaak 100% van het loon doorbetalen. In een van toepassing zijnde CAO kunnen afwijkende bepalingen staan.

Re-integratie

Op de werkgever en werknemer rust tijdens de ziekte van de werknemer een actieve re-integratieverplichting. Beide partijen hebben verschillende taken en verplichtingen. In de Wet verbetering poortwachter staan de regels over wat werkgevers en hun zieke werknemers precies moeten doen om het ziekteverzuim zo kort mogelijk te houden. Wij staan terzake zowel werkgevers als werknemers bij.

Maatregelen met betrekking tot re-integratie

Indien de werknemer niet meewerkt aan zijn of haar re-integratie, dan kan de werkgevermaatregelen treffen. Onder bepaalde voorwaarden kan de werkgever de loonbetaling opschorten of zelfs stopzetten. In bepaalde gevallen is er zelfs een mogelijkheid om het dienstverband met de zieke werknemer te beëindigen, maar hiervan is niet snel sprake.

Bent u als werkgever of werknemer op zoek naar deskundig juridisch advies met betrekking tot arbeidsongeschiktheid, ziekte en/of re-integratie, of wilt u meer informatie over deze onderwerpen ontvangen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op! Wij zijn u graag van dienst.