ArbeidsrechtContractenrecht

Arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht en VAR

By 27 oktober 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_54497056

Het belangrijkste verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht is de gezagsverhouding: de werknemer is verplicht instructies van de werkgever op te volgen. Bij een arbeidsovereenkomst staan de inspanningen van een werknemer voorop en bij een overeenkomst van opdracht staat het resultaat meer voorop.

Het onderscheid tussen beide vormen van overeenkomsten is niet altijd even helder. Het onderscheid is echter wel van groot belang. Arbeid die in dienstbetrekking wordt verricht leidt immers van rechtswege (automatisch) tot verzekering voor werknemersverzekeringen en de Zvw (Zorgverzekeringswet). Werkgevers zijn verplicht over het loon in dienstbetrekking loonheffingen in te houden en af te dragen en zij moeten de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw vergoeden aan de werknemer. Blijkt een relatie achteraf een dienstbetrekking te zijn (een ‘fictieve dienstbetrekking’), dan zal dat leiden tot naheffingen en boetes door de Belastingdienst en het UWV. Daarnaast kan een werknemer aanspraak maken op loon. Dit zijn absoluut geen milde sancties.

VAR-verklaring

Let als werkgever/opdrachtgever dus goed op dit onderscheid. Voor opdrachtgevers is het verstandig voorafgaand aan een opdracht om een geldige VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) te vragen. Opdrachtgevers die ZZP’ers inhuren die beschikken over een VAR WUO (Winst Uit Onderneming) zijn hierdoor in beginsel gevrijwaard van mogelijke aanspraken van de Belastingdienst ten aanzien van loonbelasting en sociale premies. In beginsel, want zelfs indien een opdrachtnemer beschikt over een geldige VAR-verklaring, kan er onder omstandigheden toch sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking met alle mogelijke gevolgen van dien. Laat u hieromtrent goed informeren.

Wij zijn graag bereid u met betrekking tot het bovenstaande te informeren en te adviseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

27-10-2013