AllesContractenrecht

Wanneer is ontbinding mogelijk?

By 27 oktober 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_126322418

Wanneer iemand een overeenkomst aangaat, dan gaat die persoon ervan uit dat de overeenkomst correct wordt nagekomen en wel van beide kanten. Toch is het soms zo dat een van beide partijen zich op een of andere manier niet aan de overeenkomst houdt, door bijvoorbeeld de gemaakte afspraken niet correct uit te voeren of niet na te komen. In sommige gevallen is ontbinding van de overeenkomst een mogelijkheid.

Wanneer is ontbinding mogelijk?

De wet bepaalt dat ontbinding mogelijk is wanneer een van beide partijen in de nakoming van de overeenkomst tekort is geschoten. Dat moet wel een ‘duidelijke’ tekortkoming zijn. Het ontbinden van een overeenkomst kan bijvoorbeeld niet gegrond zijn op een geringe tekortkoming die de ontbinding niet rechtvaardigt. Wanneer bijvoorbeeld een winkelier bij een slager vlees van 10 kilo bestelt, dan kan in beginsel niet worden ontbonden omdat bij het uitpakken blijkt dat het vlees op 2 gram na geen 10 kilo is.

Verzuim en ingebrekestelling

Daarnaast dient de wederpartij in de regel ‘in verzuim’ te zijn voordat de overeenkomst kan worden ontbonden. Voordat de wederpartij in verzuim is komen te verkeren, dient de bovengenoemde winkelier eerst een ‘ingebrekestelling’ aan de wederpartij te versturen. Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling waarin u de wederpartij aanmaant om alsnog aan zijn verplichting(en) te voldoen. De wederpartij dient dus alsnog in de gelegenheid te worden gesteld om aan zijn verplichting(en) te voldoen. Een ingebrekestelling is overigens niet onder alle omstandigheden nodig. Een ingebrekestelling is bijvoorbeeld niet nodig indien er sprake is van een afgesproken fatale termijn.

Schadevergoeding

Er zijn verschillende soorten schadevergoedingen, zoals aanvullende en vervangende schadevergoeding. Wij informeren en adviseren u graag over dit onderwerp.

Heeft u vragen over de ontbinding van een overeenkomst of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Ook kunnen wij een juridische ingebrekestelling voor u opstellen.

27-10-2013