Alles

Arbitrage en bindend advies

By 26 juni 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_151847789

Arbitrage en bindend advies zijn twee vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Wanneer het bijvoorbeeld tussen twee partijen niet lukt om er op een minnelijke manier uit te komen, dan kan gedacht worden aan deze vormen van alternatieve geschillenbeslechting.

Arbitrage

Arbitrage is een vorm van geschilbeslechting waarbij niet de rechter, maar één of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters (zogenoemde ‘arbiters’) een uitspraak doen.

Als voordelen van arbitrage worden vaak genoemd dat arbitrage relatief snel is en dat arbiters vaak specifiek deskundig zijn.

Een nadeel van arbitrage is dat arbitrage relatief gezien duur is. Met name in geval van een arbitraal college dat uit drie of meer arbiters bestaat, kunnen de kosten in sommige situaties aardig oplopen.

Bindend advies

Bindend advies is, net zoals arbitrage, een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Een ‘bindend adviseur’ geeft een bindend advies, waarvan partijen vooraf hebben afgesproken dat ook te zullen naleven. Bindend advies leidt echter, anders dan arbitrage, niet direct tot een executoriale titel. Dit laatste is het grote nadeel van bindend advies. Voordelen van bindend advies zijn onder meer dat partijen zelf een bindend adviseur kunnen bepalen en dat bindend advies een informele rechtsgang kent.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

26-06-2013