AllesArbeidsrechtContractenrecht

Verdwijnt de VAR-verklaring?

By 24 september 2014 februari 21st, 2020 No Comments

 

shutterstock_54497056

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) heeft op maandag 22 september jl. een nieuw wetsvoorstel ingediend. Dit wetsvoorstel houdt kort gezegd in dat de bekende VAR-verklaring gaat verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt de zogenoemde BGL: de ‘beschikking geen loonheffing’. Hieronder gaan wij in op enkele belangrijke wijzigingen, welke wijzigingen ook voor u van groot belang kunnen zijn!

De VAR-verklaring gaat verdwijnen!

Uiteraard is het nog niet zover, maar als de nieuwe wet- en regelgeving eenmaal van kracht is, dan is het aanvragen van een VAR-verklaring niet meer mogelijk. VAR staat voor Verklaring arbeidsrelatie. Met een VAR-verklaring wordt opdrachtgevers duidelijkheid gegeven of zij een zelfstandige inhuren en niet later alsnog loonheffing moeten betalen. Met een VAR kan een dergelijke zekerheid worden gegeven. Met een VAR geeft de Belastingdienst namelijk aan hoe ze inkomsten beoordeelt: als winst uit onderneming, als inkomsten uit dienstverband of als resultaat uit overige werkzaamheden.

Omdat de VAR-verklaring ‘schijnzelfstandigheid’ (mensen die op papier werken als zzp’er maar in de praktijk eigenlijk ‘gewoon’ in dienst zijn) in de hand kan werken, wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld om de VAR-verklaring te laten verdwijnen en een nieuw soort verklaring te introduceren.

BGL: beschikking geen loonheffingen

In plaats van de VAR-verklaring zal de zogenoemde ‘beschikking geen loonheffingen’ of ‘BGL’ worden geïntroduceerd. Kort gezegd worden met deze BGL zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers tezamen verantwoordelijk voor de vraag of er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Deze beschikking is digitaal aan te vragen bij de Belastingdienst.

Verplichtingen voor opdrachtgevers: belangrijk

Allereerst moet de opdrachtgever toetsen of de werkzaamheden die feitelijk uitgevoerd gaan worden, overeenkomen met de voorwaarden die in de verplichte bijlage van de beschikking geen loonheffingen staan. Hiernaast moeten opdrachtgevers voldoen aan een aantal administratieve eisen, zoals het bewaren van een kopie van de afgegeven ‘beschikking geen loonheffingen’ in hun administratie en het vaststellen van de identiteit van de betreffende opdrachtnemer. Als voldaan is aan alle gestelde voorwaarden, dan hoeven opdrachtgevers dus geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Wilt u meer weten over deze beschikking geen loonheffingen? Raadpleeg dan eens de website van de Belastingdienst via de volgende link: Belastingdienst.

Vragen en meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie over de VAR of de BGL, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8 Advocatuur & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

24-09-2014