AllesIncasso

Buitengerechtelijke incassokosten

By 26 augustus 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Incasso

Buitengerechtelijke incassokosten

Zoals wij al eerder hebben geblogd, bestaan er wettelijke regels voor het doorberekenen van buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de incassokosten hangt af van de hoogte van de rekening/vordering. Per 1 juli 2012 is het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getredenDit besluit wordt ook wel de Wet Incassokosten of ‘WIK’ genoemd. De hoogte van de incassokosten is niet langer gekoppeld aan bepaalde werkzaamheden, maar aan een percentage van het verschuldigde bedrag. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Daarbij geldt een minimumbedrag en een maximumbedrag voor de vergoeding van incassokosten.

Buitengerechtelijke incassokosten en artikel 6:44 BW

Onlangs heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de incassokosten. Het ging in deze procedure om de vraag of incassokosten onder het bereik van artikel 6:44 BW vallen. Artikel 6:44 BW ziet op de situatie dat er een deelbetaling wordt verricht door een debiteur. Strekt deze deelbetaling in eerste instantie in mindering op de hoofdsom, op de rente of op de incassokosten?

Artikel 6:44 BW luidt:

Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

De Hoge Raad oordeelt dat incassokosten onder het begrip “kosten” van artikel 6:44 BW vallen en dat een deelbetaling als eerste in mindering komt op de incassokosten. Daarna in mindering op de rente en als laatste op de hoofdsom en de lopende rente. Een voordeel voor crediteuren is dat als er nog een bedrag overblijft dat niet betaald is, dat deze som op de hoofdsom ziet. En daar kan rente over berekend worden.

Incasso

Heeft u vragen over het bovenstaande of over incasso’s in het algemeen? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8 / Collect8 Incasso

088 – 88 3 8888 (Legal8)

088 – 88 3 8833 (Collect8 Incasso)

26-08-2015