AllesArbeidsrecht

De berekening van de transitievergoeding: de loonbestanddelen

By 31 maart 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

Wij hebben meerdere blogs geschreven over de transitievergoeding. Zie onder andere onze blog van 17 augustus jl. Een vraag die nog onderbelicht is gebleven, is welke loonbestanddelen meegenomen moeten worden in de berekening van de transitievergoeding. In deze blog zullen wij daar op ingaan.

De berekening van de transitievergoeding: de loonbestanddelen

Brutoloon en vakantietoeslag

Ten eerste dient er gekeken te worden naar het bruto basissalaris van de werknemer. Dit salaris (het bruto uurloon) dient vermenigvuldigd te worden met de arbeidsuren per maand. Wanneer de werknemer geen vast aantal uren per maand werkt, dient er te worden gekeken naar het gemiddeld aantal uren dat er is gewerkt in de laatste 12 maanden. Daarnaast moet er bij het berekenen van de transitievergoeding ook rekening worden gehouden met de vakantietoeslag (meestal 8%). Het brutoloon en de vakantietoeslag dienen dus meegenomen te worden in de berekening.

Naast het bruto uurloon + de vakantietoeslag kunnen (of dienen) er ook andere loonbestanddelen bij de transitievergoeding worden opgeteld. Het gaat hierbij onder meer om de volgende loonbestanddelen.

Overwerkvergoeding en ploegentoeslagen

Een eventuele overwerkvergoeding en/of ploegentoeslag die de werknemer over de laatste 12 maanden heeft ontvangen tellen voor 1/12 mee. Hier dient de werkgever alert op te zijn.

Bonussen en winstuitkeringen

Voor het uitkeren van bonussen en winstuitkeringen moet er worden gekeken naar de 3 kalenderjaren voor het jaar van het gegeven ontslag. Er dient dan 1/36 van het totaalbedrag van de bonussen en winstuitkeringen, die de werknemer in de laatste 3 jaren voor zijn ontslag heeft ontvangen, worden meegenomen in de berekening van de transitievergoeding. Wanneer de werknemer nog geen 3 jaren in dienst is, wordt het bedrag natuurlijk naar rato aangepast.

Eindejaarsuitkering

Wanneer de werknemer recht heeft op een vast eindejaarsuitkering, dan moet 1/12 van deze uitkering worden meegenomen bij de berekening van de transitievergoeding.

Provisie

Wanneer het loon van de werknemer voor een deel bestaat uit provisie, dan moet 1/12 van de provisie worden meegenomen in de berekening. Dit wordt berekend over de provisie die is ontvangen over de laatste 12 maanden voorafgaand aan het ontslag.

Het loonbegrip met betrekking tot de berekening van de transitievergoeding zoals in deze blog is besproken, is ook te vinden in de volgende Ministeriële Regeling. Heeft u vragen of opmerkingen over het bovenstaande? U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

info@legal8.nl

088 – 88 3 8888

31-03-2016