AllesContractenrecht

Arbitrage

By 5 april 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Legal8

Bijna drie jaar geleden hebben wij een blog geschreven over arbitrage (en bindend advies). Zoals in dat blog vermeld, is arbitrage een vorm van geschilbeslechting waarbij niet de rechter, maar één of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters (zogenoemde ‘arbiters’) een uitspraak doen. In deze blog zullen wij nader op het onderwerp arbitrage inzoomen en zullen wij een aantal veel voorkomende vragen beantwoorden.

Wat is arbitrage?

Arbitrage is een vorm van geschilbeslechting waarbij niet de rechter, maar één of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters (zogenoemde ‘arbiters’) een uitspraak doen. Arbitrage is dus een alternatief voor een procedure bij de (gewone) rechter. Arbitrage wordt vooral in het bedrijfsleven gebruikt (veel in de bouw). Het geschil wordt behandeld door een of drie arbiters die vaak ook werkzaam zijn in de betreffende bedrijfstak.

Op zich lijkt een arbitrageprocedure in veel opzichten op een gewone gerechtelijke procedure. Een groot verschil is echter dat arbiters vaak deskundig zijn op het gebied waar het geschil overgaat. Arbiters kunnen dus heel goed beslissingen nemen over vraagstukken waarover ‘gewone rechters’ simpelweg de specifieke kennis missen.

Arbitrageovereenkomst

Om een geschil te laten behandelen door arbiters is een arbitrageovereenkomst nodig. Ook kan arbitrage in de algemene voorwaarden zijn voorgeschreven. Als, ondanks dat partijen een geldige arbitrageovereenkomst gesloten hebben, partijen hun geschil voor de gewone rechter voorleggen, dan zal deze gewone rechter zich onbevoegd verklaren.

Bindende uitspraken

Beide partijen zijn gehouden aan het vonnis van de arbitragecommissie. Het is dus een bindende uitspraak. Als een partij het vonnis van de arbiters niet naleeft, dan kan deze partij naar de gewone rechter stappen met het verzoek verlof te verlenen tot tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis over te gaan. De winnende partij kan vervolgens de deurwaarder inschakelen.

Voordelen van arbitrage?

Arbitrage heeft een aantal voordelen, waaronder:

  • de procedures gaan doorgaans een stuk sneller dan bij de gewone rechter;
  • een arbitraal geding is informeler dan bij de gewone rechter;
  • arbitrage vindt achter gesloten deuren plaats en is dus in principe niet openbaar (ook de uitspraak niet). Dit kan een groot voordeel zijn ten opzichte van de gewone rechtspraak;
  • arbitrage vindt plaats door deskundige arbiters die vaak op een specifiek onderwerp deskundigheid hebben die gewone rechters missen.

Nadelen arbitrage

Arbitrage heeft echter ook een aantal nadelen, waaronder:

  • de partijen dienen zelf de kosten van de arbiters te betalen. Deze kosten zijn vaak een stuk hoger dan kosten van een gewone gerechtelijke procedure;
  • om het vonnis ten uitvoer te leggen, dient een partij alsnog de gewone rechter in te schakelen (teneinde verlof te verkrijgen).

Juridisch advies

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

info@legal8.nl

088 – 88 3 8888

05-04-2016