AllesArbeidsrecht

De billijke vergoeding

By 11 december 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_101290495

Vanaf 2015 zullen veranderingen in het arbeids- en ontslagrecht gaan gelden (de wet werk en zekerheid). Een van die veranderingen is het vervallen van de huidige kantonrechtersformule en het intreden van de zogenoemde ‘transitievergoeding’. Daar hebben wij op 7 juli jl. al over geblogd.

De Billijke vergoeding

Naast deze transitievergoeding kan de werknemer onder bijzondere omstandigheden recht hebben op een door de rechter toe te wijzen billijke vergoeding. Er moet dan wel sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Het uitgangspunt is namelijk dat werknemers bij een onvrijwillige beëindiging van het dienstverband alleen recht hebben op een transitievergoeding. Indien de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld wordt ontbonden of wordt opgezegd maar de beëindiging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan is naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding mogelijk.

Andere gronden voor een toewijzing van een billijke vergoeding zijn onder andere:

  • discriminatie door de werkgever;
  • als de werkgever ernstig tekort is geschoten, bijvoorbeeld ten aanzien van zijn of haar re-integratieverplichtingen bij ziekte;
  • als de werkgever zijn of haar zorgplicht voor de arbeidsomstandigheden bij ziekte van de werknemer niet of niet volledig nakomt;
  • als de werkgever een valse grond voor ontslag aanvoert en daardoor een onwerkbare situatie ontstaat.

Het moet kort gezegd wel gaan om “ernstige tekortkomingen” van de werkgever.

Termijn instellen vordering

Een vordering tot betaling van een dergelijke billijke vergoeding moet binnen twee maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter worden ingesteld. De praktijk zal nog moeten gaan uitwijzen hoe aan het bovenstaande in de rechtspraak invulling zal worden gegeven.

Heeft u vragen over het nieuwe arbeidsrecht? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

11-12-2014