AllesOndernemingsrecht

Juridische “valkuilen” voor ondernemers

By 15 december 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_126322418

In dit artikel bespreken wij een aantal juridische “valkuilen” waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen. Ook geven wij een aantal handige tips waar u als ondernemer uw voordeel mee kunt doen!

Juridische “valkuilen” voor ondernemers

1. Geen algemene voorwaarden hanteren

Algemene voorwaarden kunnen beschouwd worden als een soort verzekering. Als alles goed gaat, dan hoeft u er geen gebruik van te maken. Maar als het een keer ‘misgaat’, dan is het van groot belang dat u naar uw algemene voorwaarden kunt verwijzen. Het kan bijvoorbeeld belangrijk zijn om uw aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken in uw algemene voorwaarden. Het is dus belangrijk om algemene voorwaarden te hanteren.

Voordat uw algemene voorwaarden van toepassing kunnen zijn, geldt overigens een informatieplicht. U dient uw klant immers voor, of uiterlijk tijdens het sluiten van een overeenkomst te laten weten dat  u algemene voorwaarden gebruikt en u dient deze voorwaarden vervolgens ook aan de klant te verstrekken.

2. Mondeling overeenkomsten aangaan

Een mondelinge overeenkomst is net zoals een schriftelijke overeenkomst rechtsgeldig. Echter, het vastleggen van schriftelijke afspraken kan veel ellende voorkomen. Het bewijzen van mondelinge afspraken is immers erg lastig (doorgaans onmogelijk). Wij adviseren ondernemers dan ook hun afspraken altijd schriftelijk vast te leggen.

3. Geen strak incassobeleid

Het komt tegenwoordig vaak voor dat debiteuren te laat of in sommige gevallen zelfs helemaal niet betalen. Dat is niet alleen erg vervelend, maar ook doodzonde. Door het hanteren van een strak incassobeleid kunt u betalingsproblemen voorkomen (dan wel beperken). Mocht een klant echt niet tot betaling overgaan, dan kunnen wij u van dienst zijn met onze ‘no cure no pay’ incassoservice. Kijk eens op: Collect8.

4. Administratie niet op orde

Niet alleen kan een gebrekkige administratie het voortbestaan van een bedrijf in gevaar brengen, ook kan dit leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders indien de onderneming failliet mocht gaan. Zaak dus om de administratie op orde te hebben en te houden.

5. Slechte contracten

Het is erg belangrijk om duidelijke contracten te gebruiken. Onduidelijke bepalingen kunnen veel narigheid met zich meebrengen. Wij kunnen u terzake adviseren. Ook met betrekking tot arbeidsovereenkomsten is het belangrijk om geen ‘fouten’ te maken.

Juridisch advies

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Advocatuur & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

15-12-2014