AllesArbeidsrecht

Eerder sprake van opvolgend werkgeverschap!

By 11 december 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_54497056

In een eerder blog van 25 juli jl. hebben wij vermeld dat er is sprake van opvolgend werkgeverschap indien de werknemer bij de opvolgend werkgever een functie krijgt met wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden. Hiernaast dienen er tussen de opvolgend werkgever en de vorige werkgever zodanige banden te bestaan, dat ook de nieuwe werkgever inzicht heeft in de competenties van de werknemer en zijn geschiktheid voor de werkzaamheden. Er zijn dus twee vereisten waaraan voldaan moet zijn. Indien daaraan is voldaan, dan is dat van groot belang voor de ketenregeling.

Opvolgend werkgeverschap in de WWZ

Eerder sprake van opvolgend werkgeverschap!

De criteria voor het opvolgend werkgeverschap gaan in het nieuwe arbeidsrecht (“WWZ”) wijzigen. Kort gezegd zal eerder sprake zijn van opvolgend werkgeverschap en hier dienen met name werkgevers alert op te zijn.

In het nieuwe arbeidsrecht dient er nog wel sprake te zijn van de eerste eis van ‘wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden’, maar de tweede eis zal gaan vervallen. Van het vereiste dat ‘zodanige banden tussen beide werkgevers bestaan dat de nieuwe werkgever inzicht heeft in de competenties van de werknemer en zijn geschiktheid voor de functie’ hoeft dus geen sprake meer te zijn om toch opvolgend werkgever te zijn. Er is dus sneller sprake van opvolgend werkgeverschap.

Deze wijziging zal met ingang van 1 juli 2015 van kracht zijn.

Juridisch advies (nieuwe) arbeidsrecht

Heeft u vragen over het nieuwe arbeidsrecht, in het bijzonder het opvolgend werkgeverschap? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

11-12-2014