AllesArbeidsrecht

De ragetlie-regel: opzegging door werknemer

By 2 juli 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_151847789

In veruit de meeste gevallen eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd. De zogenoemde “ragetlie-regel” vormt echter een uitzondering op deze hoofdregel. Deze ragetlie-regel is opgenomen in ons burgerlijk wetboek en luidt:

“Indien een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst, die anders dan door rechtsgeldige opzegging of door ontbinding door de rechter is geëindigd, éénmaal of meermalen is voortgezet door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, is in afwijking van lid 1 voor de beëindiging van die laatste arbeidsovereenkomst voorafgaande opzegging nodig. De termijn van opzegging wordt berekend vanaf het tijdstip van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.”

In de praktijk bestond lange tijd veel onduidelijkheid of een opzegging van een werknemer nu beschouwd moet worden als een rechtsgeldige opzegging in de zin van bovengenoemd artikel.

Opzegging werknemer en ragetlie-regel

Onlangs heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, zich uitgelaten over deze vraag. De Hoge Raad heeft bepaald dat een opzegging door een werknemer géén rechtsgeldige opzegging in de zin van de ragetlie-regel is. De uitspraak is te vinden via de volgende link: Rechtspraak.

Dit is dus oppassen geblazen voor werkgevers! Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die door een werknemer wordt opgezegd dus niet zonder risico laten opvolgen door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In die situatie is derhalve toch een ontslagvergunning van het UWV dan wel een ontbinding van de kantonrechter vereist. Indien er overigens een termijn van minimaal drie maanden tussen het eindigen van de arbeidsovereenkomst en het opnieuw aangaan van een arbeidsovereenkomst zit, dan kan wel ‘opnieuw’ een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan. Met het ingaan van het ‘nieuwe arbeids- en ontslagrecht’ zal deze 3-maanden termijn overigens een 6-maanden termijn worden!

Juridisch advies arbeidsrecht

Heeft u vragen over het bovenstaande, neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 88 3 8888

02-07-2014