AllesOndernemingsrecht

Oppassen met het verlenen van decharge!

By 7 juli 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_126322418

Decharge houdt het ontslag in van aansprakelijkheid van een bestuurder jegens de vennootschap waarvan hij bestuurder is, voor mogelijke schade die de vennootschap door het handelen van de betreffende bestuurder heeft geleden. Door middel van een decharge wordt de bestuurder dus gekweten van aansprakelijkheid voor het beleid dat een bestuurder tot op het moment van de decharge heeft gevoerd.

Grenzen aan decharge

Decharge is volgens de heersende jurisprudentie geen vrijbrief tegen aansprakelijkheidstelling. Zo geldt deze kwijting van aansprakelijkheid alleen tegen interne aansprakelijkheid en alleen ten aanzien van het beleid van de bestuurder zoals dat blijkt uit de jaarrekening.

Oppassen met het verlenen van decharge!

Uit een recente zaak blijkt dat aan het verlenen van decharge risico’s verbonden kunnen zijn. Het ging in deze zaak om een ex-aandeelhouder (feitelijk bestuurder) die nog meer geld verduisterd bleek te  hebben dan eerst was aangenomen (deze bestuurder had in casu geld van de vennootschap gebruikt ter financiering van zijn eigen ondernemingen). Deze ex-aandeelhouder had echter reeds decharge verleend gekregen. In deze zaak trokken de mede aandeelhouders aan het kortste eind omdat zij op het moment van de gegeven decharge op de hoogte waren van de verweten handelingen. Een belangrijk punt hierbij lijkt te zijn dat het in casu om een zakelijke overeenkomst ging die tussen professionele partijen is gesloten en waarbij deze professionele partijen juridische bijstand hebben genoten. Met andere woorden: men wist waar men mee bezig was. Althans dat wordt geacht zo te zijn. Het gaat in deze zaak wel om bijzondere omstandigheden, maar het advies is toch om op te passen met het ‘zomaar’ verlenen van decharge!

Deze uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Juridisch advies ondernemingsrecht

Heeft u vragen over het bovenstaande, of wilt u terzake juridisch geïnformeerd of geadviseerd worden? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 88 3 8888

07-07-2014