Alles

De vervoersovereenkomst

By 14 januari 2014 februari 21st, 2020 No Comments

 

shutterstock_146511647

De vervoersovereenkomst

De vervoersovereenkomst is kort gezegd een overeenkomst tot het vervoeren van personen of goederen.

Met betrekking tot het goederenvervoer geeft het burgerlijk wetboek een definitie:

“De overeenkomst van goederenvervoer is de overeenkomst, waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij (de afzender) verbindt zaken te vervoeren.”

Internationaal wegvervoer

Met betrekking tot het internationaal wegvervoer geldt voor de meeste Europese landen het CMR Verdrag (CMR staat voor ‘Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’ ofwel het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg).

Verjaring en vervoersovereenkomst

Ten aanzien van een internationale vervoersovereenkomst geldt een korte verjaringstermijn van 1 jaar. De Hoge Raad heeft eind 2013 namelijk bepaald dat de regels omtrent schorsing en stuiting van de verjaring in de Nederlandse wet niet gelden voor internationale vervoersovereenkomsten. Dit arrest is via de volgende link te raadplegen:

Rechtspraak

Vragen?

Heeft u vragen over de vervoersovereenkomst of over het internationaal (weg)vervoer? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

14-01-2014