AllesArbeidsrecht

Ontslag wegens weigering bedrijfskleding?

By 14 januari 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_146511647

Werkgevers kunnen (en zullen) doorgaans instructies aan werknemers geven op het gebied van kleding en uiterlijk. Soms is het in een organisatie belangrijk dat alle medewerkers er bijvoorbeeld ‘verzorgd’ uitzien. In andere organisaties is het dragen van veiligheidskleding juist erg belangrijk (bijvoorbeeld in de bouw). Maar kan een werkgever werknemers ontslaan wegens het weigeren van het dragen van bedrijfskleding?

Ontslag wegens weigeren bedrijfskleding

Of kledingvoorschriften zijn toegestaan, hangt af van alle omstandigheden van het betreffende geval. Denk hierbij aan onder andere aard van de betreffende onderneming, de functie van de werknemer en de vraag of de gestelde eisen noodzakelijk zijn voor een correcte uitoefening van de functie. Uit de rechtspraak en de juridische literatuur volgt dat een kledingvoorschrift uit aantoonbare hygiëne- of veiligheidseisen eerder gerechtvaardigd wordt dan een voorschrift die slechts gebaseerd is op de ‘persoonlijke smaak’ van de werkgever.

Een ontslag wegens het weigeren van bedrijfskleding is mogelijk, maar niet onder alle omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld een zaak uit het jaar 2010 bekend waar een arbeidsovereenkomst van een stewardess door de kantonrechter werd ontbonden wegens schending van de kledingvoorschriften. De kantonrechter oordeelde in dat geschil dat de werkgever binnen redelijke grenzen eisen mag stellen aan de representativiteit van zijn of haar personeel. In een andere zaak uit 2013 oordeelde de rechter echter dat de werknemer in kwestie de bedrijfskleding (een polo met bedrukking) niet hoefde te dragen. Wat redelijke grenzen zijn, zal per geval verschillen.

Juridisch advies arbeidsrecht

Omdat het bovenstaande per geval kan verschillen, raden wij werkgevers altijd aan zich terzake deugdelijk juridisch te laten informeren en adviseren. Uiteraard zijn wij hiertoe graag bereid.

Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons op.

15-01-2014