AllesArbeidsrecht

Drugsgebruik en ontslag op staande voet?

By 10 juli 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_79476640

Begin 2014 kreeg de rechtbank Noord-Holland een zaak voor zich waarin de vraag centraal stond of drugsgebruik door de werknemer in kwestie kon leiden tot een ontslag op staande voet. Wat was er precies aan de hand?

Ontslag wegens drugsgebruik

In deze zaak werd een medewerker op staande voet ontslagen omdat hij drugs zou hebben gebruikt op of rond het werk. In de arbeidsovereenkomst stond een bepaling opgenomen dat drugsgebruik op het werk zou leiden tot een ontslag op staande voet. Dit lijkt een duidelijk zaak. De rechter oordeelt echter:

“De stelling dat drugsgebruik volgens de schriftelijke arbeidsovereenkomst altijd leidt tot ontslag op staande voet, treft geen doel.”

Met ander woorden zegt de rechter hiermee dat het enkele feit dat de betreffende werknemer drugs zou hebben gebruikt, geen dringende reden voor een ontslag op staande voet oplevert. De werkgever heeft in deze zaak vervolgens niet aannemelijk kunnen maken dat de werknemer drugs had gebruikt op of rond het werk. De rechter stelt namelijk dat het drugsgebruik ook in de privésfeer plaatsgevonden kon hebben, zonder dat dit van invloed is geweest op de werkzaamheden. De werkgever had meer moeten aantonen dan hij in deze zaak heeft gedaan en dus is het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig gegeven.

De werkgever heeft ter zitting ook nog aangegeven dat het drugsgebruik niet de enige reden was voor het ontslag op staande voet. De rechter laat dit argument echter buiten beschouwing, aangezien de werkgever deze redenen (op grond van de wet) meteen na het gegeven ontslag op staande voet had moeten mededelen en dat is in deze zaak niet gebeurd.

De uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Ontslag op staande voet: erg lastig

Deze zaak laat weer eens zien dat een succesvol ontslag op staande voet schaars is. Van de werkgever wordt verlangd dat hij de dringende reden aannemelijk kan maken, hetgeen in de praktijk erg lastig blijkt te zijn.

Juridisch advies ontslag

Heeft u als werkgever vragen omtrent een ontslag op staande voet? Neem eens vrijblijvend contact met ons op. De praktijk leert dat een goed geïnformeerde ondernemer betere beslissingen kan nemen. Uiteraard zijn wij graag bereid u nader te informeren en te adviseren.

Legal8

088 – 88 3 8888

10-07-2014