AllesArbeidsrecht

Het nieuwe ontslagrecht: een kort overzicht

By 11 juli 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_137355674

Zoals wij eerder hebben geblogd is de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) op 10 juni 2014 door de Eerste Kamer aangenomen. Het Nederlands ontslagrecht zal hierdoor met ingang van 2015 aanzienlijk gaan wijzigen. Hieronder hebben wij een aantal belangrijke wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Het nieuwe ontslagrecht: de wijzigingen

1. Ontslagroute

Een eerste wijziging is dat in het nieuwe ontslagrecht ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en ontslagen na langdurige arbeidsongeschiktheid (ziekte) via het UWV lopen. Ontslagen om persoonlijke redenen zoals disfunctioneren, lopen via de kantonrechter. De huidige keuzevrijheid wordt dus sterk beperkt.

2. Transitievergoeding

Iedere werknemer die minimaal een dienstverband van twee jaar heeft, heeft recht op een transitievergoeding van zijn werkgever (in het geval van ontslag). Deze transitievergoeding heeft een tweeledig doel: aan de ene kant is deze vergoeding bedoeld als compensatie voor het ontslag en aan de andere kant om de ‘transitie’ (overgang) van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken. De hoofdregel is dat een ontslagen werknemer per gewerkt dienstjaar 1/3 maandsalaris als vergoeding krijgt. Indien de werknemer 10 jaar of langer bij zijn of haar werkgever gewerkt heeft, dan krijgt hij of zij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een 1/2 maandsalaris per dienstjaar. Is de ontslagen werknemer 50 jaar of ouder en heeft hij of zij 10 jaar of langer bij zijn of haar werkgever gewerkt? Dan krijgt hij of zij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar.

Verder is de transitievergoeding gemaximeerd op een bedrag van € 75.000,-. Indien de werknemer meer verdient dan € 75.000,-, dan is de transitievergoeding maximaal 1 jaarsalaris.

3. WW-uitkering verkorten

Een derde wijziging is de verkorting van de WW-uitkering. Thans is de duur van een WW-uitkering maximaal 38 maanden. In het nieuwe ontslagrecht zal de WW-uitkering gemaximeerd worden op 24 maanden. Dit geschiedt overigens wel geleidelijk: de duur van de WW-uitkering wordt vanaf 2016 tot en met 2019 stap voor stap korter tot uiteindelijk maximaal 24 maanden. Deze wijziging in de WW-uitkering zal per 1 januari 2016 worden ingevoerd.

4. Herroepingsrecht bij tekenen vaststellingsovereenkomst

Een andere belangrijke wijziging is dat werknemers een ‘herroepingsrecht’ (van twee weken) zullen krijgen nadat zij met hun werkgever een beëindiging met wederzijds goedvinden zijn overeengekomen en dit hebben vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Dit punt is echter nog niet geheel duidelijk. Wellicht worden hier aanvullende voorwaarden aan gesteld. De tijd zal het leren.

Juridisch advies nieuw ontslagrecht

Wij zijn u graag bereid over het nieuwe ontslagrecht te informeren en te adviseren. U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze bedrijfsjuristen.

Legal8

088 – 88 3 8888

11-07-2014