AllesArbeidsrecht

Gebonden aan personeelshandboek?

By 9 juli 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_129283913

Wij krijgen wel eens vragen of werknemers gebonden zijn aan hetgeen vastgelegd is in een personeelshandboek of een personeelsreglement. Een personeelshandboek is voor werkgevers doorgaans een handig document om allerlei afspraken vast te leggen met zijn of haar werknemers. Het personeelshandboek kan gezien worden als een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomsten.

Gebonden aan personeelshandboek?

Zoals wij eerder hebben geblogd, kan een personeelshandboek bindende werking hebben, indien in de arbeidsovereenkomst is vastlegt dat het personeelshandboek onderdeel uitmaakt van de arbeidsrelatie. In een dergelijke situatie zijn de werknemers aan de inhoud van het personeelshandboek gebonden. Enige tijd geleden kreeg de rechter een dossier voorhanden met betrekking tot een personeelshandboek. Het ging in deze zaak om een winkelmedewerker die is mishandeld tijdens de werktijd door de broer van een boze klant. Deze klant was immers door de medewerker in kwestie beschuldigd van diefstal en was het daar – klaarblijkelijk – niet mee eens. De broer van deze klant is vervolgens verhaal gaan halen, hetgeen nogal uit de hand is gelopen. De medewerker stelt in een procedure de werkgever aansprakelijk voor de door hem geleden schade voortvloeiend uit zijn arbeidsongeschiktheid.

Personeelshandboek en werkgeversaansprakelijkheid

De werknemer stelt aldus dat omdat de werkgever zijn zorgplicht niet zorgvuldig is nagekomen, de werkgever aansprakelijk is voor de door de werknemer geleden schade. Echter, de werkgever hanteert een duidelijk opgesteld personeelshandboek waaruit blijkt dat van iedere werknemer wordt verwacht dat hij of zij attent moeten zijn op het tegengaan van diefstal en dat agressief gedrag kan voorkomen. De medewerker was met andere woorden door zijn werkgever adequaat geïnstrueerd om de klanten van de boekhandel goed in de gaten te houden met het oog op de preventie van diefstal.

In deze zaak krijgt de werkgever gelijk. Met name belangrijk is het feit dat de werkgever een duidelijk personeelshandboek had opgesteld en het feit dat deze regels omtrent diefstal bekend waren bij het personeel. Bovendien ging het om een klein winkeltje, welk winkeltje geen geld had om aanvullende maatregelen te nemen, zoals het monteren van beveiligingscamera’s.

De uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Personeelshandboek opstellen

Deze zaak laat zien dat het hanteren van een goed personeelshandboek erg belangrijk kan zijn. Wij kunnen op uw verzoek een op maat gemaakt personeelshandboek opstellen. U kunt terzake geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Legal8

088 – 88 3 8888

09-07-2014