Alles

Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden?

By 18 juni 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_97066739

De hoofdregel is dat werkgevers niet zomaar arbeidsvoorwaarden van werknemers eenzijdig kunnen wijzigen. De vraag rijst of een werkgever überhaupt eenzijdig arbeidsvoorwaarden kan wijzigen en zo ja, onder welke voorwaarden dat dan kan? Hieronder zullen wij hier nader op ingaan.

Eenzijdig wijzigingsbeding

Een eenzijdig wijzigingsbeding is een beding dat in een arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen. Dit beding houdt kort gezegd in dat de werkgever eenzijdig de arbeidsovereenkomst mag wijzigen. Om een dergelijke eenzijdige wijziging door te voeren, dient de werkgever wel een zogenoemd ‘zwaarwichtig belang’ te hebben. Van een zwaarwichtig belang kan bijvoorbeeld gesproken worden indien zich een zwaarwegende bedrijfseconomische reden voordoet. De werkgever moet derhalve aannemelijk maken dat het zwaarwegende bedrijfsbelang voor een wijziging van de arbeidsovereenkomst/arbeidsvoorwaarde belangrijker is dan het belang van de werknemer om de arbeidsovereenkomst ongewijzigd in stand te laten. Met andere woorden: een werkgever kan in deze situatie dus eenzijdig wijzigingen doorvoeren, maar slechts indien hij daar ‘hele zware redenen’ voor heeft. Hier zal echter niet snel sprake van zijn!

Uit de rechtspraak blijkt ook dat als er bedrijfseconomische ‘problemen’ zijn dat een eenzijdige wijziging eerder gehonoreerd wordt dan wanneer de werkgever bijvoorbeeld een wijziging wil doorvoeren omdat hij meer winst wil maken. In dat laatste geval zal een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden (waarschijnlijk) worden afgewezen.

Redelijkheid en billijkheid / goed werknemerschap

Ook als er geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, is het niet uitgesloten dat een werkgever een groot belang heeft om arbeidsvoorwaarden eenzijdig aan te passen en dit ook kan doorvoeren. Op grond van de redelijkheid en billijkheid (en het goed werknemerschap) kan het onder omstandigheden zo zijn dat een werknemer een voorgestelde wijziging in de arbeidsvoorwaarden niet mag weigeren. Van dergelijke omstandigheden zal echter niet snel sprake zijn.

Juridisch gezien bestaat er overigens een verschil tussen de situatie waarin wel een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen en waarin geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen. Wij adviseren ondernemers altijd een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst te laten opnemen.

Juridisch advies arbeidsvoorwaarden

Omdat het wijzigen van arbeidsvoorwaarden een complexe aangelegenheid is en omdat de rechtspraak veel uiteenlopende uitspraken laat zien, adviseren wij ondernemers die hiermee te maken krijgen, zich juridisch goed te laten informeren en adviseren. Wij zijn hiertoe graag bereid. Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons op.

18-06-2014