Alles

WWZ: wijzigingen m.b.t. het concurrentiebeding

By 19 juni 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_54497056

Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst. Een concurrentiebeding bevat meestal beperkingen voor de werknemer om na het einde van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies. Verder bevat een concurrentiebeding vaak beperkingen qua tijd (u mag vaak niet binnen 1 of 2 jaar concurrerende werkzaamheden verrichten) en qua plaats (u mag bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode niet hetzelfde werk doen binnen een bepaalde regio).

De Wet Werk en Zekerheid brengt wijzigingen met zich mee ten aanzien van het concurrentiebeding.

Concurrentiebeding in het nieuwe arbeidsrecht

Met betrekking tot het concurrentiebeding geldt vanaf 1 januari 2015 dat het overeenkomen van een dergelijk beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet meer is toegestaan. Maar er staat ‘in beginsel’. Dit betekent dat een uitzondering mogelijk is. Er geldt namelijk een uitzondering voor die tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarin het opnemen een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit moet dan wel écht een zwaarwegend belang zijn, welk belang door de werkgever goed gemotiveerd moet worden. De verwachting is dat hier niet snel sprake van zal zijn.

Tip voor de praktijk

Indien u geen concurrentiebeding bent overeengekomen voor 1 januari 2015, dan kunt u dat nu nog doen. Ten aanzien van al lopende arbeidsovereenkomsten moet de werknemer hier echter wel schriftelijk mee instemmen.

Heeft u vragen over het nieuwe arbeids- en ontslagrecht? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

19-06-2014