FaillissementsrechtOndernemingsrecht

Faillissement VOF niet langer automatisch faillissement vennoten

By 13 februari 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Faillissement vof

Op 6 februari jl. heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, een belangrijke uitspraak gedaan over het faillissement van een VOF (vennootschap onder firma). De Hoge Raad bepaalt dat het faillissement van een VOF niet steeds en noodzakelijkerwijs het faillissement van de vennoten tot gevolg heeft. Dit is een grote wijziging ten opzichte van de eerdere rechtspraak. Het was namelijk vaste rechtspraak dat het faillissement van een VOF noodzakelijkerwijs ook het faillissement van haar vennoten tot gevolg had.

Faillissement VOF niet automatisch faillissement vennoten

De Hoge Raad komt met dit zeer recente arrest dus terug op haar eerdere rechtspraak. Zelfs recentelijk, in 2009, had de Hoge Raad de eerdere rechtspraak nog bevestigd door te stellen dat een faillissement van een VOF wel degelijk automatisch het faillissement van de vennoten met zich mee bracht.

Volgens de Hoge Raad is dit standpunt niet langer houdbaar, omdat onder meer:

  • de VOF weliswaar geen rechtspersoonlijkheid heeft, maar wel een afgescheiden vermogen heeft;
  • een vennoot voldoende vermogen kan hebben om zowel de schuldeisers van de VOF als zijn “eigen” privéschuldeisers te voldoen;
  • de schuldsaneringsregeling tot gevolg heeft dat de voormalige regel niet langer op zijn plaats is;
  • deze oude regel op gespannen voet staat met artikel 6 EVRM (recht op een eerlijk proces). Onderzocht moet ook worden of de vennoot in privé in de toestand verkeerd dat hij is opgehouden te betalen.

Gelet op onder meer de bovenstaande argumenten, meent de Hoge Raad dat een faillissement van een VOF niet automatisch het faillissement van de vennoten met zich meebrengt.

Het arrest van de Hoge Raad is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Lessen voor de juridische praktijk

Wat betekent dit nu voor de juridische praktijk? De les voor de praktijk is dat indien een crediteur, een schuldeiser, naast het faillissement van de betreffende VOF ook het faillissement van de vennoten wil bewerkstelligen, deze schuldeiser hier expliciet om moet vragen.

Wij zijn u graag van dienst bij het bovenstaande. Heeft u bijvoorbeeld een vordering op een VOF die u wenst te incasseren? Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.


Legal8

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

13-02-2015