Arbeidsrecht

Het nieuwe arbeidsrecht omzeilen met de ‘7-8-8’ regel?

By 20 februari 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Legal8 nieuw arbeidsrecht

De meeste werknemers beginnen hun nieuwe baan met een tijdelijk contract. Een vast contract is in deze tijd niet voor iedereen weggelegd. Zoals wij al eerder hebben geblogd, is op 1 januari 2015 (een deel van de) wet werk en zekerheid in werking getreden. Met ingang van 1 juli 2015 zullen wederom een aantal nieuwe regels gaan gelden. Per deze datum zal onder andere de huidige ketenregeling gaan veranderen. De vraagt rijst of de wet werk en zekerheid te omzeilen is, bijvoorbeeld met de zogenoemde ‘7-8-8’ regel. Hieronder gaan wij hier nader op in.

Wet werk en zekerheid omzeilen?

Voor de duidelijkheid nog even de wijziging van de ketenregeling. In de nieuwe ketenregeling kunnen nog steeds maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan. Hierin zit dus geen verandering ten opzichte van de huidige situatie. Echter, de bovengenoemde termijn van 36 maanden gaat terug naar 24 maanden. Dit betekent dat er dus eerder sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De ‘7-8-8’ regel

Bij deze regel krijgt een werknemer eerst een contract voor 7 maanden. In dit contract kan overigens wel een proeftijd worden overeengekomen. Hierna kan de werknemer een tweede contract krijgen voor 8 maanden, eventueel gevolgd door een derde contract voor eveneens 8 maanden. 7+8+8 dus.

Voordelen

Deze drie contracten duren samen 23 maanden, waardoor de transitievergoeding niet van toepassing is. Immers, als een werknemer korter dan 2 jaar in dienst is geweest, is er geen transitievergoeding verschuldigd. Hiernaast is er geen sprake van een vast dienstverband, aangezien de termijn van 24 maanden niet is overschreden. Pas indien na deze 23 maanden wordt doorgewerkt, ontstaat er van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast dienstverband).

Een ander voordeel is dat in de eerste arbeidsovereenkomst voor 7 maanden een proeftijd kan worden opgenomen.

Het is overigens op dit moment nog onzeker of de Minister wijzigingen gaat aanbrengen in de voorgestelde regels per 1 juli 2015. Indien daar meer duidelijkheid over bestaat, dan zullen wij hierover informeren.

Wijzigingen arbeidsrecht

Met ingang van 1 juli aanstaande gaan aldus behoorlijk veel regels in het arbeids- en ontslagrecht wijzigen. Wij adviseren alle werkgevers hier alert op te zijn en hier tijdig op in te spelen. Uiteraard zijn wij bereid u nader te informeren en te adviseren.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u uiteraard graag van dienst.

 

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

20-02-2015