Arbeidsrecht

Makkelijker doorwerken na AOW-leeftijd

By 12 februari 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Op 11 november 2014 is het wetsvoorstel “Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd” ingediend. Het doel van deze aankomende wet is om het aantrekkelijker (met name voor de werkgever) te maken om na de AOW leeftijd door te blijven werken. Op 27 november 2014 hebben wij reeds geblogd over dit onderwerp. Toen hebben wij onder andere verteld dat met ingang van 1 juli 2015 een werkgever geen ontslagvergunning meer hoeft aan te vragen bij het UWV als hij of zij een werknemer ontslaat vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat is een grote wijziging ten opzichte van de huidige regels. Hieronder zullen wij op een aantal andere wijzigingen ingaan.

Voor de goede orde delen wij mede dat het thans om een wetsvoorstel gaat en (nog) niet om een definitieve wet.

Wetsvoorstel werken na AOW-gerechtigde leeftijd

1. De loondoorbetalingsplicht, de re-integratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod bij ziekte worden beperkt tot zes weken (in plaats van 104 weken). Deze wijziging is voor werkgevers een stimulans om AOW-gerechtigde werknemers door te laten werken. Immers, het risico op bijvoorbeeld loon doorbetalen is een stuk korter en daarmee financieel gezien kleiner geworden.

2. De opzegtermijn voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer wordt verkort naar 1 maand (dit is thans maximaal 4 maanden).

3. De Wet minimum loon zal ook van toepassing zijn op AOW-gerechtigde werknemers.

4. De Wet aanpassing arbeidsduur wordt buiten toepassing verklaard. Dit betekent concreet dat de werkgever in kwestie niet meer verplicht hoeft in te gaan op verzoeken van AOW-gerechtigde werknemers om meer of minder te werken.

Het is thans nog niet helemaal duidelijk op welke datum deze wijzigingen van kracht zullen gaan. Als streefdatum wordt 1 januari of 1 juli 2016 genoemd. Wanneer deze datum duidelijk is, zullen wij daarover informeren.

Juridisch advies arbeidsrecht

Heeft u vragen over het bovenstaande, neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

12-02-2015