AllesContractenrecht

Gebrekkige prestatie? Tijdig klagen!

By 18 november 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies

In ons burgerlijk wetboek is een tweetal bepalingen opgenomen die zien op de zogenoemde klachtplicht, artikel 6:89 BW en artikel 7:23 BW. Kort gezegd komt het er op neer dat wanneer iemand gebrekkig heeft gepresteerd, de andere partij over dit gebrek tijdig moet klagen. Doet men dit niet of niet tijdig, dan brengt tot grote consequenties met zich mee!

Tijdig klagen

De vraagt rijst wat nu precies tijdig is. Het gaat erom dat “binnen bekwame tijd” wordt geklaagd en hierbij worden met alle omstandigheden van het geval rekening gehouden. Van belang is hierbij de onderzoeksplicht en mededelingsplicht. Hierbij is van belang of de klager (de koper) binnen bekwame tijd nadat hij of zij de gebreken heeft ontdekt, heeft geklaagd (onderzoeks- en mededelingsplicht). Ook speelt een rol of de verkoper nadeel lijdt, doordat de koper veel tijd heeft genomen totdat hij of zij geklaagd heeft. Er is dus geen vaste termijn waar binnen moet worden geklaagd.

Indien sprake is van consumentenkoop, dan geeft artikel 7:23 BW aan dat een kennisgeving binnen een termijn van 2 maanden, tijdig is. Maar afhankelijk van het betreffende product, kan een termijn van langer dan 2 maanden toch acceptabel zijn. Bij bedrijven is dit anders en kan hierop worden afgeweken. Ook kan dus een kortere termijn worden overeengekomen.

Gevolgen niet tijdig klagen

De gevolgen van het niet tijdig klagen zijn groot: de koper verliest al zijn rechten om een beroep te doen op de “non-conformiteit”. Dat is nogal wat! Het belang om tijdig te klagen is dus erg groot.

Omdat de gevolgen groot kunnen zijn en e.e.a. erg arbitrair is, zijn wij u graag verder van dienst en kunnen wij u nader informeren.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

info@legal8.nl

18-11-2015