Arbeidsrecht

Geldig ontslag op staande voet na meenemen iPad: zero tolerance!

By 13 maart 2023 No Comments

Een medewerker van KLM is na een lang dienstverband van in totaal zo’n 21 jaar op staande voet ontslagen omdat hij een iPad van zijn werkgever mee naar huis had genomen. De iPad was niet van hem maar van zijn werkgever (KLM). De man erkent in de procedure dat hij de iPad heeft meegenomen, maar spreekt van een stomme inschattingsfout en hij vindt de straf van ontslag op staande voet te streng. De rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet geldig is. Lees vooral verder.

Lang dienstverband en zero tolerance beleid

De werknemer in deze zaak was sinds 2001 bij KLM (Catering) in dienst als productiemedewerker. Een behoorlijk lang dienstverband dus. In artikel 6 van de arbeidsovereenkomst van de medewerker is bepaald dat de medewerker zich zal houden aan de voorschriften die zijn vervat in de uitgereikte ‘Gedragscode KLM Catering Services Schiphol b.v.’ en dat de medewerker verklaart deze Gedragscode te kennen en zich daarmee te kunnen verenigen. Uit deze code maar ook uit andere informatie zoals brieven van KLM die aan haar medewerkers zijn verstuurd, volgt dat KLM hard en consequent optreedt door het geven van ontslag op staande voet in geval van het toe-eigenen van zaken van KLM. Een zero tolerance beleid dus. Er komen vaker zaken in het nieuws van KLM waarin werknemers zichzelf iets toe-eigenen (soms iets heel kleins) en op staande voet worden ontslagen. Lees bijvoorbeeld deze eerdere blog van onze hand:

Ontslag op staande voet bij ‘kleine’ delicten: info & tips

iPad meegenomen

In deze zaak staat vast dat de medewerker een iPad die was aangetroffen in een container van het werk, heeft meegenomen naar huis. De medewerker heeft erkend dat hij dit niet had mogen doen en dat hij wist dat als hij iets op het werk aantrof, dat hij dit aan zijn teamleider moest afgeven. Toch heeft hij dit laatste niet gedaan en hij spreekt van een inschattingsfout en dat hij toestemming zou hebben van een collega dat hij de iPad mocht meenemen. De medewerker stelt zich verder op het standpunt dat gelet hierop en op zijn persoonlijke omstandigheden, het ontslag op staande voet een te zware maatregel is. Hij stelt ook al 21 jaar goed gefunctioneerd te hebben. Verder wijst hij erop dat hij 59 jaar is en de kostwinner van een jong gezin en dat het gezien zijn leeftijd moeilijk is een andere (gelijkwaardige) baan te vinden. Het ontslag op staande voet is naar zijn mening dus niet geldig en KLM had met een minder zware maatregel moeten volstaan.

Ontslag op staande voet is geldig

De rechter is het niet met de medewerker eens. Naar de mening van de rechter is er wel degelijk een dringende reden en is het ontslag op staande voet onverwijld medegedeeld. De rechter oordeelt als volgt:

De kantonrechter is van oordeel dat [eiser] zich de iPad opzettelijk heeft toegeëigend waardoor hij het vertrouwen van KCS (werkgever) onwaardig is geworden. De stelling van [eiser] dat hij toestemming had van zijn collega (en voormalig coördinator) [betrokkene] maakt dit niet anders. Naast het feit dat KCS gemotiveerd, met een schriftelijke verklaring van [betrokkene], heeft weersproken dat toestemming zou zijn gegeven, heeft [eiser] ter zitting ook niet kunnen uitleggen waarom hij dacht dat collega [betrokkene] over de in de container aangetroffen iPad kon beschikken. Hetzelfde geldt voor de stelling van [eiser] dat het mogelijk een kapotte iPad was waarvan de eigenaar afstand had gedaan (een ‘res nullius’). [eiser] heeft ter zitting niet kunnen toelichten waarom hij dacht dat daarvan sprake was.

[Eiser] vervulde de functie van productiemedewerker waarbij hij dagelijks met goederen van anderen diende te werken en waarvoor hoge betrouwbaarheid door KCS als vereiste was gesteld. De aard en de ernst van de gedraging van [eiser] tezamen met de aard van de functie maken daarom dat KCS, ondanks de door [eiser] aangevoerde persoonlijke en overige omstandigheden, niet voor een minder ingrijpende maatregel had kunnen kiezen.

Het ontslag op staande voet is dus terecht gegeven. De medewerker heeft zich de iPad opzettelijk toegeëigend en hij is daarmee het vertrouwen van de werkgever onwaardig geworden met een terecht ontslag op staande voet tot gevolg.

Meenemen iPad is geen bagateldelict

Relevant is ook nog dat de rechter oordeelt dat het meenemen van een iPad geen bagateldelict is en dus bepaald geen ‘miniem vergrijp’ is:

“Een iPad vertegenwoordigt onmiskenbaar een bepaalde waarde en is bedoeld om gegevens waaronder mogelijk privacygevoelige gegevens in op te slaan, welke gegevens niet voor een ander zijn bedoeld.”

En dus zelfs als de gedragscode niet van toepassing zou zijn geweest, dan nog zou het ontslag op staande voet geldig zijn aangezien de werknemer zich ook dan had moeten realiseren dat het meenemen van een iPad van de baas pertinent niet is toegestaan. Bovendien gaat het om een middel waar privacygevoelige gegevens in (kunnen) staan hetgeen zijn gedraging extra kwalijk maakt.

Dure les: geen baan, geen vergoedingen en geen WW!

Al met al een hele dure en zure les voor deze (inmiddels ex) medewerker van KLM. Aangezien hij op staande voet is ontslagen, heeft hij geen recht op een transitievergoeding en hoogstwaarschijnlijk kan hij evenmin aanspraak maken op een WW-uitkering. Hij zal dan dus moeten terugvallen op de bijstand (dan wel een andere baan…).

Uitspraak

Je kunt de uitspraak lezen via de volgende link: rechtspraak.

Ook met een mogelijk ontslag op staande voet te maken? Neem vooral contact met ons op.

Legal8