Alles

Het afbreken van onderhandelingen

By 23 april 2015 februari 21st, 2020 No Comments
Het afbreken van onderhandelingen
Soms leiden onderhandelingen niet tot het sluiten van een overeenkomst. De ene partij kan immers tijdens onderhandelingen besluiten toch niet met de andere partij in zee te gaan. Maar is afbreken van onderhandelingen altijd toegestaan? Al tien jaar geleden heeft de Hoge Raad een standaardarrest gewezen, waaruit de hoofdregel volgt dat het partijen in beginsel vrij staat de onderhandelingen af te breken. Echter, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigde vertrouwen van de andere partij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met andere omstandigheden van het geval, onaanvaardbaar zou zijn. Als de andere partij er dus op mocht vertrouwen dat de onderhandelingen zouden resulteren in een overeenkomst, dan kan het afbreken van onderhandelingen wel eens onaanvaardbaar zijn.

Het afbreken van onderhandelingen

Er zijn tal van uitspraken bekend waarin het een partij niet meer vrij stond om de onderhandelingen zomaar af te breken. Als er bijvoorbeeld al overeenstemming is over alle hoofdpunten van de onderhandelingen, dan kan het zijn dat onderhandelingen niet zomaar afgebroken kunnen worden. In een recente zaak oordeelde het Hof Den-Haag echter dat de onderhandelingen wel afgebroken mochten worden. Dit had met name te maken met het feit dat nog niet alle belangrijke onderwerpen besproken waren tussen partijen en er dus nog geen vertrouwen was in de totstandkoming van een overeenkomst.

Dit betreft echter een zeer casuïstisch onderwerp en het inwinnen van juridisch advies is dan ook geen overbodige luxe. Uiteraard zijn wij daartoe graag bereid.

Juridisch advies overeenkomsten

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u uiteraard graag van dienst.

 

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

info@legal8.nl

23-04-2015