AllesArbeidsrecht

Transitievergoeding berekenen

By 20 april 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Transitievergoeding berekenen

Zoals eerder geblogd, zullen vanaf 1 juli 2015 veranderingen in het arbeids- en ontslagrecht gaan gelden (de wet werk en zekerheid). Een van die veranderingen is het vervallen van de huidige kantonrechtersformule en het intreden van de zogenoemde ‘transitievergoeding’. Hieronder zullen wij ingaan op deze transitievergoeding en laten zien hoe je deze kunt berekenen.

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli aanstaande, heeft iedere werknemer die minimaal een dienstverband van twee jaar heeft, heeft recht op een transitievergoeding van zijn werkgever (in het geval van ontslag).

De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar (1/3 maandsalaris per dienstjaar) in de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst. En 1/4 maandsalaris per half dienstjaar (1/2 maandsalaris per jaar) dat de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest. Is de ontslagen werknemer 50 jaar of ouder en heeft hij of zij 10 jaar of langer bij zijn of haar werkgever gewerkt? Dan krijgt hij of zij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. Overigens geldt dit laatste vooralsnog niet indien de werkgever een MKB-bedrijf is met minder dan 25 werknemers (deze regeling geldt tot het jaar 2020).

Transitievergoeding berekenen

Hieronder volgt een voorbeeld voor het berekenen van de transitievergoeding.

We gaan van het volgende uit:

brutosalaris = € 3.000,- inclusief 8% vakantiegeld

leeftijd = 40 jaar en de werknemer is 14 jaar in dienst

Berekening:

De eerste tien dienstjaren: 1/3 maandsalaris * 10 dienstjaren = € 10.000,-

De volgende vier dienstjaren: 1/2 maandsalaris * 4 dienstjaren = € 6.000,-. Bij elkaar dus € 16.000,-.

 

Het is echter vaak niet zo simpel als hier neergezet. Er geldt namelijk een (groot) aantal uitzonderingen en mogelijke verlagingen, zoals bovengenoemde “kleine werkgeversregeling”. Het is daarom zaak u goed te laten informeren. Uiteraard zijn wij daartoe bereid.

Voor vragen over de transitievergoeding kunt u zich wenden tot onze bedrijfsjuristen:

Legal8 Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

20-04-2015