AllesArbeidsrecht

Het nieuwe ontslagrecht: ontslag AOW’er

By 1 september 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_101290495

Wij hebben al geblogd over een aantal belangrijke wijzigingen met betrekking tot het ‘nieuwe ontslagrecht’ (de wet werk en zekerheid). Het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 houdt onder andere in dat een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, zonder ontslagvergunning van het UWV mag opzeggen. Dit is een grote wijziging ten opzichte van de huidige regels.

Ontslag AOW’er: de huidige situatie

Conform het op dit moment geldende recht, moet een werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV voor het ontslaan van een AOW’er. Deze aanvraag moet worden ingediend voordat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Als de werkgever deze leeftijdsgrens laat passeren, dan zal het UWV geen ontslagvergunning verlenen. Een werkgever hoeft overigens geen ontslagvergunning aan te vragen indien er een pensioenontslagbeding in de CAO of in de arbeidsovereenkomst staat.

Ontslag AOW’er: per 1 juli 2015

Met ingang van 1 juli 2015, hoeft een werkgever geen ontslagvergunning meer aan te vragen bij het UWV als hij of zij een werknemer ontslaat vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Uiteraard tenzij partijen anders overeenkomen in bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of in een van toepassing zijnde CAO.

Opzegverbod niet van toepassing

Ook zijn op de bovenstaande situatie de opzegverboden niet van toepassing. Een eventuele ziekte van een werknemer, staat een ontslag alsdan niet meer in de weg, tenzij de werknemer in kwestie wordt ontslagen vanwege de ziekte.

Juridisch advies

Er gaat vanaf juli volgend jaar dus behoorlijk wat veranderen; ook ten aanzien van AOW’ers. Wij adviseren ondernemers reeds nu actief met de aanstaande wijzigingen aan de slag te gaan, zodat zij niet voor nare verassingen komen te staan. Heeft u behoefte aan een juridische update? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Advocatuur en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

01-09-2014