AllesArbeidsrecht

Informatie over vakantiedagen

By 28 augustus 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_97066739

Wij merken in de praktijk dat werknemers en werkgevers soms in onduidelijkheid verkeren met betrekking tot het onderwerp vakantiedagen. Vragen als: kan mijn werkgever mijn aangevraagde vakantie weigeren en kwesties als ziek zijn tijdens vakantie zijn aan de orde van de dag. Hieronder geven wij antwoord op een aantal veel gestelde vragen met betrekking tot vakantiedagen.

Wat zijn vakantiedagen?

Vakantiedagen zijn dagen waarop een werknemer is vrijgesteld van arbeid zonder verlies van zijn of haar loon. Een werknemer heeft per jaar recht op minimaal vier keer het aantal dagen dat hij of zij per week werkt. Indien een werknemer fulltime werkzaam is gedurende 5 dagen per week, dan heeft hij of zij recht op minimaal 20 vakantiedagen.

Vakantiedagen opnemen

In principe is de werkgever verplicht een werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen om het wettelijk minimum aantal vakantiedagen op te nemen. De werkgever en de werknemer maken in onderling overleg afspraken over wanneer vakantie wordt opgenomen en voor welke termijn.

Hoeveel vakantiedagen?

Zoals hierboven is vermeld, heeft een werknemer per jaar recht op minimaal vier keer het aantal dagen dat hij of zij per week werkt. Indien een werknemer fulltime werkzaam is gedurende 5 dagen per week, dan heeft hij of zij recht op minimaal 20 vakantiedagen. Dit bovenstaande betreft wettelijke vakantiedagen. Er bestaan hiernaast ook nog bovenwettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de extra vakantiedagen waar een werknemer op basis van zijn of haar individuele arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst recht op heeft. Doorgaans zien wij dat werkgevers 4 of 5 bovenwettelijke vakantiedagen geven op basis van een fulltime dienstverband. In een CAO kunnen hier overigens nadere afspraken over gemaakt zijn.

Kunnen vakantiedagen vervallen of verjaren?

Ja, dat kan zeker. Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wettelijke vakantiedagen vervallen vanaf deze datum na een periode van een half jaar ná het kalenderjaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd. Zogenoemde ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen verjaren nog altijd na vijf jaar, zoals al gebruikelijk was.

Kan een werkgever de reeds vastgestelde vakantie nog wijzigen?

In principe kan een werkgever dat doen, maar dan dient hij daarvoor wel een gewichtige reden te hebben. Een werkgever kan dus niet ‘zomaar’ een reeds vastgestelde vakantie wijzigen. Overigens bestaat in een dergelijk geval wel een verplichting om de financiële schade die de werknemer hierdoor lijdt te vergoeden. Wellicht heeft de werknemer namelijk al een hotel en een vlucht geboekt.

Ziekte en vakantiedagen?

Wordt de werknemer ziek tijdens zijn of haar vakantie, dan kan de vraag gesteld worden of deze dagen waarop de werknemer ziek is als ziektedagen of als vakantiedagen aangemerkt dienen te worden. Het uitgangspunt hierbij is dat in een dergelijke situatie geen vakantiedagen worden afgeschreven, maar dat deze dagen worden aangemerkt als ziektedagen. In een van toepassing zijnde CAO kan hiervan zijn afgeweken. Ook kunnen partijen onderling andere afspraken overeenkomen.

Overigens dient de werknemer die ziek wordt tijdens vakantie zich ´gewoon´ ziek te melden bij de werkgever conform de geldende regels.

Heeft u vragen over het bovenstaande of over het arbeidsrecht in het algemeen? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 88 3 8888

28-08-2014