AllesArbeidsrecht

Het pensioenbeding: onder het nieuwe recht gevaarlijk!

By 7 april 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies

In veel (oude) arbeidsovereenkomsten hebben werkgevers een zogenoemd pensioenbeding opgenomen. Een pensioenbeding vermeldt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. In eerste instantie lijkt het een vrij onschuldig beding, maar het kan voor de werkgever grotere gevolgen hebben dan zij zich waarschijnlijk realiseert. In deze blog zullen wij een recent arrest van het Hof Den Bosch bespreken, bij welk hof deze kwestie zich voordeed.

Het pensioenbeding: onder het nieuwe recht gevaarlijk!

Met ingang van 1 januari 2016 is de wetgeving omtrent een ontslag wegens de pensioenleeftijd aangepast. Per 1 januari 2016 kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen (zonder voorafgaande toestemming!) wegens het bereiken van de AOW-leeftijd, tenzij partijen een afwijkende pensioenleeftijd hebben afgesproken (in een pensioenbeding). Hierbij zij opgemerkt dat de arbeidsovereenkomst wel moet zijn aangegaan voordat de AOW-leeftijd is bereikt.

Het overeenkomen van een pensioenbeding was voor 1 januari 2016 nog wel nodig, maar dat is het vanaf deze datum dus niet meer. Het overeenkomen van een pensioenbeding is vaak zelfs onverstandig. Dit komt met name omdat er (thans) een verschil is tussen de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd. Deze twee leeftijden moeten apart van elkaar gezien worden. De AOW-leeftijd kan namelijk een stuk lager liggen dan de pensioenleeftijd.

Arrest Hof Den Bosch

In een recent arrest van het Hof Den Bosch speelde de situatie waarbij de werkgever in kwestie de arbeidsovereenkomst had opgezegd tegen de AOW-leeftijd (toen 65 jaar en 3 maanden). Echter in de arbeidsovereenkomst stond een pensioenbeding die luidde dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen met ingang van de pensioenleeftijd (in dat geval 67 jaar).

Uit het arrest volgt dat een werkgever de arbeidsovereenkomst alleen kan opzeggen tegen de AOW-leeftijd (in deze situatie dus 65 jaar en 3 maanden) indien zij daarvan niet is afgeweken. Nu partijen een pensioenbeding zijn overeengekomen, geldt dat de arbeidsovereenkomst pas kan worden opgezegd tegen de hogere leeftijd van 67 jaar. De werkgever kreeg aldus ongelijk.

Dit arrest is via de volgende link te lezen: rechtspraak.

Belang voor de rechtspraktijk

Het is dus van belang dat u zich als werkgever realiseert wat de gevolgen kunnen zijn van een pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst. Controleer goed of en zo ja welke (pensioen)leeftijd u met de werknemer bent overeengekomen en wat de gevolgen hiervan zijn voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Uiteraard kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

07-04-2016