Alles

Hoge Raad: iPad is toch een computer!

By 15 september 2015 februari 21st, 2020 No Comments

iPad computer?

Eind vorig jaar besliste het Hof Amsterdam juist dat een tablet, zoals in casu: een iPad, een communicatiemiddel is en dus geen computer. De Hoge Raad is het hier niet mee eens en casseert de uitspraak van het Hof Amsterdam. Zie ook onze blog van 29 september 2014.

Is een tablet wel of geen computer?

In deze laatste zaak had een werkgever iPads verstrekt aan haar werknemers in vaste dienst (in totaal 664!) met een zogenoemde mobiel-internetdatakaart. Van de werknemers in kwestie is geen bijdrage gevraagd. De werkgever kreeg echter van de Belastingdienst een naheffing loonbelasting voor deze tablets.

Van belang in deze kwestie is, onder welke bepaling van de Wet op de loonbelasting 1964 de iPads geschaard kunnen worden. Is dat het begrip: “telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen”? Of is een tablet een met een computer vergelijkbaar apparaat? Dat dit van groot belang is moge wel blijken uit het feit dat indien de iPads onder het begrip “telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen” vallen, dan kunnen zij belastingvrij worden verstrekt als het zakelijk gebruik meer dan 10% is. Zijn de iPads echter een met een computer vergelijkbaar apparaat, dan kunnen de iPads alleen belastingvrij worden verstrekt als deze voor ten minste 90% zakelijk worden gebruikt. Een aanzienlijk verschil in percentages dus.

Tablet (iPad) is wel een computer!

De Hoge Raad komt tot de conclusie dat een tablet, zoals een iPad, een computer is (althans een met een computer vergelijkbaar apparaat). En aldus was de werkgever loonbelasting verschuldigd.

Deze uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Vragen?

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

www.legal8.nl

info@legal8.nl

15-09-2015