AllesArbeidsrecht

In de categorie bagateldelicten: werknemer gebruikt gratis bodylotion-tester en wordt op staande voet ontslagen. Terecht?

By 5 februari 2018 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies Legal8

Werknemers die zich schuldig maken aan ‘kleine’ delicten, kunnen (succesvol) op staande voet ontslagen worden. Kleine delicten zoals het stelen van 50 eurocent uit de kassa op werk of het meenemen van een pennenbak met pennen, staan bekend als ‘bagateldelicten’ (de Van Dale omschrijft het woord bagatel als: kleinigheid). In een uitgebreide blog van afgelopen zomer (blog ontslag op staande voet), hebben wij geconcludeerd dat ondanks dat een ontslag op staande voet in de praktijk vaak niet standhoudt, dit bij bagateldelicten soms anders is.

In deze blog bespreken wij een beschikking (uitspraak) van de Rechtbank Rotterdam van eind december jl. waarin een ontslag op staande voet op grond van een dergelijk bagateldelict centraal stond. Wat was er precies aan de hand?

In de categorie bagateldelicten: werknemer gebruikt gratis bodylotion-tester en wordt op staande voet ontslagen. Terecht?

In dit geschil had de werknemer tijdens haar werk achter de kassa een tester van een bodylotion-product opengemaakt en zichzelf met deze crème ingesmeerd. Het betrof een product dat door de werkgever gratis werd weggegeven aan klanten die € 10,- of meer hadden besteed in de winkel van de werkgever. Aan deze voorwaarde voldeed deze werknemer niet: zij had helemaal niets gekocht in de winkel. Desalniettemin had zij dit product gebruikt.

Ontslag op staande voet

Toen de werkgever hiervan op de hoogte werd gesteld, is de werknemer op staande voet ontslagen welk ontslag de werkgever ook (onverwijld) per brief heeft bevestigd. Vervolgens heeft de werknemer geprotesteerd tegen het ontslag op staande voet en is een gerechtelijke procedure gestart.

Kantonrechter: ontslag op staande voet is terecht gegeven

De belangrijkste vraag die de kantonrechter moest beantwoorden, is of sprake is van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW (dit is een voorwaarde voor een ontslag op staande voet).

Het is in deze gerechtelijke procedure een feit dat de werknemer het product ook daadwerkelijk had gebruikt. Door dit product te gebruiken heeft zij in strijd gehandeld met de gedragsregels van de werkgever. Volgens de gedragsregels was het namelijk niet toegestaan om producten die als gratis producten werden weggegeven, te gebruiken. Of dit product een tester was of niet, dat doet er volgens de rechter niet toe. De kantonrechter is verder van mening dat het de werknemer voldoende duidelijk was of had moeten zijn dat dit gedrag volgens de geldende gedragsregels niet was toegestaan.

Volgens vaste rechtspraak “weegt” de kantonrechter de belangen van de werkgever af tegen de belangen van de werknemer. De kantonrechter is van oordeel dat strikte naleving van bekende bedrijfs- en gedragsregels van groot belang is met name voor detailhandelsorganisaties, omdat deze organisaties een verhoogd risico hebben op diefstal door eigen personeel. Dit belang weegt in deze kwestie zwaarder dan het belang van de werknemer op behoud van haar baan. Mogelijk speelde hier ook mee dat de werknemer jong was (19 jaar) en een relatief kort dienstverband had. Zij heeft (blijkbaar) nog voldoende kansen op de arbeidsmarkt.

Met betrekking tot dergelijke bagateldelicten, overweegt de kantonrechter dat het feit dat het om een artikel met geringe waarde gaat (het werd zelfs gratis weggegeven), niet ter zake doet. Het is vaste jurisprudentie dat het stelen van artikelen met geringe waarde, niets (of heel weinig) ter zake doet. Het gaat namelijk niet om de waarde van het product, maar om het onderlinge vertrouwen tussen de werkgever en de werknemer.

Belang van bedrijfsregels

Deze uitspraak laat het belang van (goede) bedrijfsregels maar weer eens zien. Een belangrijke overweging van deze kantonrechter was namelijk dat de bekende gedragsregels door de werknemer waren overtreden. Zonder bekende gedragsregels had de uitkomst wel eens anders kunnen zijn. Ons advies aan werkgevers is dan ook om een goed bedrijfsreglement op te stellen en deze kenbaar te maken aan het personeel (van toepassing verklaren in de arbeidsovereenkomst). En – uiteraard – om het bedrijfsreglement na te leven. In onze blog van vorig jaar maart kunt u meer lezen over het belang van een goed bedrijfsreglement.

Beschikking kantonrechter: u kunt de uitspraak (beschikking) van deze kantonrechter via de volgende link lezen:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:10275

Juridisch advies arbeidsrecht

Heeft u vragen over het bovenstaande of wenst meer informatie te ontvangen over bijvoorbeeld het opmaken van een juridisch correct bedrijfsreglement? Neem eens vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen of advocaten op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

www.legal8.nl

info@legal8.nl

05-02-2018