AllesContractenrecht

Is een e-mail “schriftelijk”?

By 21 juli 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_126322418

Soms ontvangen wij vragen over e-mailberichten, met name of deze berichten juridisch gezien als “schriftelijk” gelden. Sommige overeenkomsten kunnen bijvoorbeeld alleen schriftelijk worden aangegaan of beëindigd. Maar is een e-mailbericht schriftelijk in de zin van de wet?

E-mail schriftelijk?

Of een e-mail als “schriftelijk” aangeduid kan worden, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de soort rechtshandeling. Voor de incassopraktijk is een ingebrekestelling bijvoorbeeld erg belangrijk. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning om een debiteur (schuldenaar) een laatste mogelijkheid te geven om bijvoorbeeld een openstaande factuur te betalen. Een ingebrekestelling dient dus schriftelijk te geschieden. Terzake voldoet een e-mail aan het schriftelijkheidsvereiste in de zin van de wet. Een ingebrekestelling versturen per e-mail is dus in principe rechtsgeldig.

Terzake “grote” contracten kan het voor de duidelijkheid verstandig zijn om overeen te komen dat (bepaalde) verklaringen altijd zijn toegestaan per gewone e-mail. Dat komt de duidelijkheid ten goede en kan ellende voorkomen.

Overeenkomst per e-mail sluiten

Ook een overeenkomst kan per e-mail worden gesloten. Dit is gewoon rechtsgeldig. Hier bestaat echter een aantal uitzonderingen op, zoals ten aanzien van het kopen van een huis of ten aanzien van testamenten. In die gevallen is het sluiten van een overeenkomst per e-mail niet rechtsgeldig en moet dus een echt ‘stuk papier’ worden gebruikt.

Juridisch advies overeenkomsten

Heeft u vragen over het sluiten of het beëindigen van overeenkomsten? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag bereid verder te informeren en te adviseren.

Legal8

088 – 88 3 8888

21-07-2014