AllesArbeidsrecht

Is een positief getuigschrift afdwingbaar?

By 5 juni 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_146511647

Een (ex-)werkneemster startte een zaak tegen haar voormalig werkgever om een positief getuigschrift te vorderen. De (ex)werkneemster stelde dat haar voormalig werkgever verplicht is om haar een getuigschrift mee te geven en dat hij diende te vermelden dat zij haar werkzaamheden naar behoren had verricht (een ‘positief’ getuigschrift).

Hier kunt u de uitspraak vinden.

Getuigschrift?

Wat is ook al weer een getuigschrift? Een getuigschrift is een verklaring van de werkgever dat een werknemer gedurende een bepaalde periode bij hem in dienst is geweest.

Na het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst, gaf de werkgever in kwestie een getuigschrift af met de inhoud dat de werkneemster bij hem in dienst was geweest als docente. Daarbij heeft de werkgever ook haar salaris in het getuigschrift vermeld. De werkneemster meende echter dat deze tekst niet voldeed aan de aan een getuigschrift te stellen eisen, omdat er niet in vermeld was dat zij haar werkzaamheden naar behoren had verricht, doch slechts dat zij in dienst was geweest als docente. De werkgever weigerde vervolgens het getuigschrift aan te passen. De ex werkneemster startte hierop een procedure teneinde een positief getuigschrift te ontvangen.

Bij de kantonrechter kreeg de werkneemster ongelijk. Hierop is zij in hoger beroep gegaan. De werkgever stelde in deze procedure dat werkneemster juist onvoldoende had gefunctioneerd hetgeen ook met de werkneemster was besproken. In hoger beroep werd geoordeeld dat dat de werkgever in kwestie niet (tegen beter weten in) onjuiste mededelingen mag opnemen in het getuigschrift. Hierdoor kunnen derden immers worden misleid. Hier dienen werkgevers alert op te zijn, met name omdat zij anders aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Het antwoord op bovenstaande vraag of een positief getuigschrift is af te dwingen, is dan ook ‘nee’. De werkgever is enkel verplicht – op verzoek van de werknemer – opgave te doen van de wijze waarop de werknemer aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan, maar dit kan, zoals het hof ook overweegt, ‘op vele manieren’.

Juridisch advies arbeidsrecht

Heeft u vragen met betrekking tot het arbeidsrecht, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen.

05-06-2014