Alles

Is “finale kwijting” altijd “finaal”?

By 1 maart 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_101290495

Met finale kwijting spreken partijen in een overeenkomst (bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst) onderling af dat zij over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. Dit is een bepaling die vaak voorkomt in overeenkomsten. Maar is finale kwijting altijd finaal?

Finale kwijting is niet altijd finaal!

In een recent geschil, moest het Hof Arnhem oordelen over de vraag of een finaal kwijtingsbeding in een vaststellingsovereenkomst echt finaal was. In dit geschil kwam de betreffende werknemer na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst erachter dat het in de vaststellingsovereenkomst opgenomen uurloon minder was dan waar hij conform de geldende CAO recht op had. Maar, in de overeenkomst stond “finale kwijting” opgenomen. Wat vond de rechter hiervan?

Het Hof stelde in dit geval vast dat het vermelde loon in de vaststellingsovereenkomst geen deel uitmaakte van de finale kwijting, aangezien uit de vaststellingsovereenkomst niet bleek dat de betreffende partijen ook de hoogte van het loon hadden willen vaststellen ter beëindiging van onzekerheden. Over de hoogte van het loon bestond ten tijde van ondertekening nog geen verschil van mening. De werknemer werd niet aan de finale kwijting gehouden. Althans niet terzake het opgenomen loon. De hoofdregel is uiteraard dat indien finale kwijting is opgenomen, dit ook geldig is. In deze situatie speelden echter bijzondere omstandigheden. De uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Vaststellingsovereenkomst goed opstellen

Een les uit deze uitspraak is dat een vaststellingsovereenkomst goed moet worden opgesteld. Indien het loon een belangrijke component is, dan dient de finale kwijting daar expliciet op te zien.

Voor vragen of meer informatie, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Advocatuur en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

01-03-2014