AllesArbeidsrecht

Is reistijd (woon-werkverkeer) ook werktijd?

By 4 november 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies

Een vraag die vaak gesteld wordt is of reistijd ook als werktijd wordt gezien. Hieronder zullen wij nader op deze belangrijke vraag ingaan.

Reistijd: woon-werkverkeer

De arbeidstijdenwet (ATW) meldt dat de tijd die een werknemer van huis onderweg is naar zijn werk als “rusttijd” en dus niet als werktijd aangemerkt dient te worden.

Reistijd: werk-werkverkeer

Dit is anders voor werk-werkverkeer. Dit wordt volgens de ATW gezien als echte werktijd. Als een werknemer in opdracht van zijn werkgever van zijn werk naar een klant moet rijden, wordt deze rit als werktijd aangemerkt.

Het gaat erom of de werknemer tijdens de rit “ter beschikking staat” van de werkgever. Dat kan natuurlijk op verschillende manier uitgelegd worden. In de praktijk blijkt dit dan ook vaak lastig te liggen. Het Europees Hof van Justitie heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan die wij hieronder kort zullen bespreken. In de pers is deze uitspraak veelvuldig besproken, maar naar onze mening is de inhoud daarvan niet helemaal accuraat. Wat speelde er?

In deze zaak moesten werknemer vanuit hun (privé) woning direct naar klanten van de werkgever rijden. De werknemers kregen een auto van de zaak om deze rit te kunnen verrichten. De vraag die hier speelde was of deze ritten vanuit de woning direct naar klanten, onder privé tijd (rusttijd) of onder werktijd vielen. De Europese rechter oordeelt – op het eerste gezicht verrassend – dat deze tijd als werktijd aangemerkt dient te worden. Volgens onze ATW is dit toch echter rusttijd en geen werktijd?

Dit laatste is inderdaad correct. Echter, het gaat er nogmaals om of de werknemer tijdens de rit “ter beschikking staat” van de werkgever. Volgens deze rechter was dit in deze situatie inderdaad het geval. Wat hier ook meespeelde, is dat deze zaak een unieke situatie betrof. Deze werknemers moesten eerst vanuit hun woning naar een regiokantoor rijden. Vanuit daar gingen ze vervolgens naar de klanten toe. Deze regiokantoren zijn vervolgens gesloten, waardoor de werknemers nu ineens rechtstreeks naar de klanten moesten rijden. Dit is een andere situatie dan die normaal gesproken speelt en in deze situatie oordeelde de rechter dat sprake was van werktijd.

Deze uitspraak is via de volgende link te raadplegen: HvJ.

Normaal gesproken is woon-werkverkeer dus nog steeds geen werktijd.

 

Vragen of juridisch advies?

Heeft u vragen over het bovenstaande of wenst u juridisch advies in te winnen? Neem eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

Legal8

info@legal8.nl

088 – 88 3 8888

04-11-2015