AllesContractenrechtOndernemingsrecht

Uitsluiten van aansprakelijkheid. Mag dat?

By 3 november 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Aansprakelijkheid

Veel bedrijven hebben hun aansprakelijkheid beperkt of soms zelf helemaal uitgesloten. Maar mag dat zomaar? En zo ja, tot hoever mag een bedrijf gaan? Hieronder zullen wij nader op dit veel voorkomende onderwerp ingaan.

Uitsluiten van aansprakelijkheid

Het uitsluiten van aansprakelijkheid wordt in de juridische wereld ook wel aangeduid met de termen “exoneratie”, “exoneratieclausule” of een “exoneratiebeding”. Dit is een bepaling in een overeenkomst of in algemene voorwaarden waarin de aansprakelijkheid wordt beperkt of wordt uitgesloten jegens de wederpartij. Maar waarom zou een partij een dergelijke clausule opnemen in een overeenkomst of in de algemene voorwaarden? Met het volgende voorbeeld wordt dit vast duidelijk:

Stel, een opdrachtnemer (monteur) draait tijdens een opdracht een koppeling niet strak genoeg aan waardoor een lekkage optreedt bij de opdrachtgever, met –helaas- zowel directe als indirecte schade tot gevolg. Indien partijen omtrent de aansprakelijkheid niets geregeld hebben, dan geldt de wet. En de wet bepaalt in een dergelijke situatie dat de opdrachtnemer in principe onbeperkt aansprakelijk is voor alle schade, zowel directe als indirecte schade, waaronder eventueel winstderving. En die schade kan behoorlijk oplopen! Voor deze monteur was het wenselijk geweest om zijn aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden te beperken.

Bij business to business contracten mag de aansprakelijkheid in principe volledig worden uitgesloten. Dit is anders jegens particulieren/consumenten. Echter, ook bij business to business contracten kan een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid in sommige onredelijk zijn.

Uitsluiten van aansprakelijkheid. Mag dat?

Bij zakelijke transacties mag de aansprakelijkheid dus geheel worden uitgesloten. Of een dergelijke exoneratieclausule onaanvaardbaar is, is afhankelijk van alle omstandigheden van het betreffende geval. Denk hierbij aan of deze bepaling is uitonderhandeld of dat deze alleen deel uitmaakt van de algemene voorwaarden (waarover doorgaans niet wordt onderhandeld). Ook is belangrijk of het beding alle aansprakelijkheid uitsluit of slechts een deel van de aansprakelijkheid. Ten slotte is het natuurlijk van belang in welke mate de gebruiker van de clausule is tekort geschoten. Als er bijvoorbeeld sprake is van opzet of grove schuld, dan zal een beroep op de aansprakelijkheidsuitsluiting dan wel aansprakelijkheidsbeperking waarschijnlijk niet succesvol zijn…

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8 Advocatuur & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

03-11-2015

www.legal8.nl