AllesOndernemingsrecht

Jaarrekening 2014 deponeren. Let op de termijn!

By 5 januari 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Jaarrekening deponeren

Indien u uw jaarrekening van het boekjaar 2014 nog niet heeft gedeponeerd (bij het handelsregister van de KvK) dan is het onderstaande met name voor u van belang. Het niet of te laat deponeren van uw jaarrekening kan namelijk hele vervelende consequenties hebben.

Jaarrekening 2014 deponeren. Let op de termijn!

In deze blog concentreren wij ons overigens op de BV, welke ondernemingsvorm met betrekking tot dit onderwerp het meeste voorkomt.

Termijnen (artikel 2:210 BW)

Veruit de meeste ondernemingen hebben een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. Hier gaan wij in deze blog dan ook vanuit. Het bestuur van een BV dient uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op te maken. Deze termijn kan met zes maanden verlengd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders. Bij elkaar opgeteld derhalve een termijn van 11 maanden.

De jaarrekening wordt vervolgens vastgesteld door de algemene vergadering (van aandeelhouders).

Na deze 11 maanden termijn, dient de BV tot openbaarmaking van de jaarrekening over te gaan en wel binnen acht dagen na de vaststelling. Deze openbaarmaking geschiedt door de jaarrekening bij het handelsregister van de KvK neer te leggen. Dit dient uiterlijk binnen twee maanden na afloop van deze periode te geschieden.

Uiterlijk op 31 januari 2016 deponeren!

De jaarrekening dient dus uiterlijk binnen dertien (13) maanden na afloop van het boekjaar te zijn gedeponeerd (artikel 2:394 lid 3 BW). Voor de jaarrekening van 2014 betekent dit dat deze uiterlijk op 31 januari 2016 gedeponeerd dient te zijn! Hier dienen de bestuurders van BV’s alert op te zijn.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Zoals hierboven reeds is vermeld, kan niet of te laat deponeren van uw jaarrekening hele vervelende consequenties hebben. Als het bestuur de jaarrekening niet of te laat heeft gedeponeerd, dan brengt dat een vermoeden van onbehoorlijk bestuur met zich mee. In het geval van een faillissement, zullen de bestuurders dan persoonlijk aansprakelijk (in privé) zijn!

Juridisch advies

Wat dit in de praktijk voor u kan betekenen, lichten wij graag toe. U kunt hiervoor geheel vrijblijvend contact met een van onze juristen opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

05-01-2016