AllesArbeidsrecht

Het “slapende” dienstverband. Juridisch mogelijk?

By 11 januari 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Arbeidsrecht Legal8

Zoals wij al eerder geschreven hebben, dienen werkgevers het loon van zieke werknemers gedurende 104 weken (twee jaar) grotendeels door te betalen. Op grond van de wet is de werkgever verplicht om 70% van het loon van de werknemer door te betalen. In het eerste jaar geldt als ondergrens het minimumloon. In de praktijk zien wij overigens dat werkgevers gedurende het eerste ziektejaar vaak 100% van het loon doorbetalen. In een van toepassing zijnde CAO kunnen afwijkende bepalingen staan.

Sinds juli vorig jaar, hebben werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn bij hun werkgever, recht op de zogenoemde transitievergoeding (WWZ). Geldt deze transitievergoeding echter ook voor werknemers die twee jaar ziek zijn geweest en waar de arbeidsovereenkomst van wordt beëindigd?

Het “slapende” dienstverband

Het antwoord op deze vraag is: “ja, ook deze werknemers hebben recht op een transitievergoeding”. Dit kunnen (en zullen) werkgevers als behoorlijk vervelend ervaren. Immers, zij hebben twee jaar loon doorbetaald (zonder daar werk voor “terug” te krijgen) en nu zijn ze ook nog een transitievergoeding verschuldigd als ze afscheid willen nemen van deze werknemer. Dat vinden de meeste werkgevers absoluut niet prettig. Er is een mogelijkheid die door werkgevers wordt aangegrepen: het zogenoemde slapende dienstverband.

Werkgevers laten in een dergelijke situatie de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer gewoon doorlopen. Na twee jaar vervalt namelijk de loondoorbetalingsverplichting en heeft de werkgever dus geen kosten meer betreffende deze zieke werknemer. Dit wordt ook wel een “slapend dienstverband” genoemd.

Jurisprudentie

Onlangs heeft een aantal rechters zich over dergelijke zaken gebogen. Een kantonrechter vond dat de werkgever zich niet als “slecht werkgever” had gedragen door het dienstverband na twee jaar ziekte in stand te laten. Een ander verzoek van een werknemer die vond dat een dergelijk slapend dienstverband ernstig verwijtbaar jegens hem was, werd ook door een kantonrechter afgewezen. “Het enkel in stand houden van de arbeidsovereenkomst wegens het niet willen betalen van de transitievergoeding, kan weliswaar als “onfatsoenlijk” worden gezien, maar brengt in beginsel geen ernstige verwijtbaarheid met zich mee”.

Overigens hebben werkgevers ook tijdens een slapend dienstverband allerlei verplichtingen jegens de werknemer, zoals re-integratieverplichtingen.
Conclusie

Werkgevers kunnen gebruik maken van een slapend dienstverband en hoeven dan (vooralsnog) geen transitievergoeding te betalen. Afhankelijk van de omstandigheden van het betreffende geval kan het voortzetten van een slapend dienstverband onredelijk zijn of zelfs ernstige verwijtbaarheid voor de werkgever met zich mee brengen. Ook de politiek mengt zich in deze discussie, dus het is afwachten of hier verandering in komt. Een slapend dienstverband is juridisch dus mogelijk, maar absoluut niet zonder gevaren…

Bent u als werkgever of werknemer op zoek naar deskundig juridisch advies met betrekking tot het arbeidsrecht, of wilt u meer informatie over deze onderwerpen ontvangen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op! Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

11-01-2016