Arbeidsrecht

Kan de proeftijd eerder starten dan overeengekomen? Ja!

By 25 februari 2021 No Comments

In artikel 7:652 BW is de proeftijd in de wet vastgelegd en dit artikel stelt een aantal eisen aan het rechtsgeldig overeenkomen van een proeftijd. Zo dient de proeftijd schriftelijk te worden overeengekomen en kan er geen proeftijd worden overeengekomen als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor hoogstens zes maanden. In de praktijk komt een proeftijd van één maand het meest voor waarbij de eerste maand van de arbeidsovereenkomst als proeftijd geldt. Maar bestaan er situaties waarin de proeftijd eerder start dan de eerste werkdag zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst?

IJzeren proeftijd

Tijdens de proeftijd mogen de werkgever en de werknemer met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst opzeggen. Er geldt dus geen opzegtermijn en ook geen verplichte toets vooraf door het UWV of de kantonrechter. Met de proeftijd kunnen partijen uitvinden of zij bij elkaar passen of in meer juridisch jargon: partijen hebben tijdens de proeftijd de gelegenheid om proefondervindelijk van elkaars hoedanigheden te proeven en van de geschiktheid van de werknemer om de bedongen arbeid te verrichten. Tijdens de proeftijd gelden (in beginsel) niet de strenge regels van ontslagbescherming. Juist daarom gelden strikte geldigheidsvereisten waaronder een maximale termijn. Men spreekt daarom ook wel van de ‘ijzeren proeftijd’.

Proeftijd eerder gestart en de gevolgen

Het antwoord op de hiervoor voor de praktijk belangrijke geformuleerde vraag is ‘ja’. De proeftijd kan eerder van start gaan dan de eerste werkdag zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. In dergelijke situaties is doorgaans sprake van een werknemer die al voor het ingaan van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld om alvast in te werken of omdat er sprake is van drukte bij de werkgever, werkzaamheden voor zijn nieuwe werkgever verricht. Dit kan grote gevolgen hebben aangezien een opzegging aan het einde van de proeftijd, dan niet binnen de duur van de proeftijd valt. En daarmee is de opzegging niet regelmatig en loopt de arbeidsovereenkomst door voor de duur die partijen zijn overeengekomen!

Pas als werkgever dus op om de werknemer al voor de eerste overeengekomen werkdag werkzaamheden te laten verrichten. Als een werknemer eerder dan overeengekomen start met de (overeengekomen) werkzaamheden, dan zal de proeftijd ook eerder starten. Hieronder bespreek ik een uitspraak waaruit het voorgaande volgt.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 5 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11183

In dit geschil start de werknemer al voor de eerste werkdag zoals in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen met het verrichten van werkzaamheden. Partijen waren 1 juli 2014 overeengekomen als eerste werkdag, maar de werknemer had op 17 en 18 juni 2014 al kennis gemaakt met collega’s, gesproken over de structuur en over het bedrijf en de producten van zijn nieuwe werkgever en had ook een klantpresentatie bijgewoond. Hiernaast had de werknemer diverse projecten doorgenomen en op 25 juni 2014 een inhoudelijke training gevolgd. Het hof vond dat de werknemer in ieder geval op 25 juni 2014 is gestart met de overeengekomen werkzaamheden zodat de proeftijd op 25 juli 2014 is verstreken en niet op 1 augustus 2014 zoals partijen in de arbeidsovereenkomst waren overeengekomen. De opzegging van de werkgever van de overeenkomst op 31 juli 2014 is dus onregelmatig en niet geldig. De arbeidsovereenkomst loopt dus gewoon door en de werkgever moet het loon betalen.

Lees het arrest via de volgende link: rechtspraak.

Conclusie: pas als werkgever op om een werknemer al voor de eerste overeengekomen werkdag werkzaamheden te laten verrichten met name als het om inhoudelijk (de overeengekomen) werkzaamheden gaat. Dan gaat de proeftijd hoogstwaarschijnlijk ook eerder lopen!

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Legal8 B.V.

25-02-2021