AllesArbeidsrecht

Mag werknemer medische keuring weigeren?

By 27 november 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies Legal8

Soms is een medische keuring onderdeel van een sollicitatieprocedure. Niet voor alle beroepen is een medische keuring echter noodzakelijk. Voor een kantoorfunctie zal een medische keuring niet per se noodzakelijk zijn, terwijl dat voor een functie in het ziekenhuis of als piloot anders kan zijn. De vraagt rijst of en zo ja wanneer een werknemer een medische keuring mag weigeren. Op deze vraag zullen wij hieronder nader ingaan.

Mag een werknemer een medische keuring weigeren?

Of een werknemer een medische keuring mag weigeren, is afhankelijk van een aantal omstandigheden. Allereerst gaat het natuurlijk om de uit te oefenen functie, zoals hierboven al kort is bepaald. Dient de medische keuring met andere woorden een “legitiem doel”? Nogmaals, bij een reguliere kantoorbaan zal er doorgaans geen legitiem doel aanwezig zijn. Als een werkgever echter op grond van medische of gezondheidsrisico’s kan onderbouwen dat wel degelijk een medische keuring noodzakelijk is, dan kan dit anders zijn (medisch personeel of piloten).

Een ander belangrijk punt hierbij is dat de werkgever dient na te gaan dat deze risico’s niet op een minder ingrijpende wijze kunnen worden vastgesteld. Als dat namelijk wel het geval is, dan kan de werknemer de medische keuring mogelijk terecht weigeren. Dit betreft het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel.

Hiernaast moet de werkgever voldoen aan het gestelde in de wet, meer in het bijzonder de wet op de medische keuringen.

Vastleggen

Zoals in het recht wel vaker verstandig is, is het voor de werkgever aan te raden om dit onderzoek vast te leggen in een soort protocol/handleiding. Dan is er in ieder geval duidelijkheid op schrift.

Uiteraard kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

27-11-2015