AllesArbeidsrecht

Loon opschorten of loon stop zetten?

By 26 november 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies

In een eerder artikel hebben wij het uitgebreid gehad over het stopzetten van het loon door de werkgever. In dat artikel hebben wij geconcludeerd dat een loonstop bij het weigeren van passende arbeid een optie is voor de werkgever. Dit artikel is via de volgende link te lezen: loonstop.

Wij krijgen soms echter de vraag wat het verschil is tussen een dergelijke loonstop en het opschorten van de loonbetaling. En wanneer kun je als werkgever van deze opties gebruik maken? Hieronder zullen wij op deze vragen ingaan.

Loon opschorten of loonstop zetten?

Werknemers en werkgevers hebben tijdens een periode van ziekte/arbeidsongeschiktheid de plicht om zo goed mogelijk te re-integreren. De werkgever moet meewerken aan het opstellen van een plan van aanpak (de werknemer trouwens ook) en de werknemer heeft onder meer de plicht om beschikbaar te zijn voor de bedrijfsarts (Arbo arts). Komt de werknemer zijn verplichtingen niet na, dan kan de werkgever onder omstandigheden overgaan tot het opschorten van loonbetaling of tot het stopzetten van loonbetaling.

Het opschorten van loonbetaling is een minder vergaande maatregel en kan worden toegepast als de werknemer zich niet houdt aan controlevoorschriften (de werknemer komt bijvoorbeeld niet op de afspraak bij de bedrijfsarts opdagen). De werkgever kan dan de loonbetaling dus opschorten. Dit betekent dat de werknemer toch echt ziek was, de werkgever het loon alsnog moet betalen.

Het stopzetten van loonbetaling is een veel verdergaande maatregel en kan worden toegepast als de werknemer zijn herstel belemmert, met opzet ziek is geworden of bijvoorbeeld weigert mee te werken aan zijn re-integratie. De werknemer heeft over de periode van de loonstopzetting geen recht op loon (met terugwerkende kracht). Een loonstopzetting kan vanwege de ernst dus niet zomaar worden toegepast door werkgevers.

Juridisch advies

Wat dit in de praktijk voor u kan betekenen, lichten wij graag toe. U kunt hiervoor geheel vrijblijvend contact met een van onze juristen opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

26-11-2015